Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Przyrodnicze Puzzle – konkurs fotograficzny

organizator:

Grupa Problemowa Parki Narodowe Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.04.2010

Przyrodnicze Puzzle – konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Przyrodnicze puzzle”, to IV edycja konkursu „Przyroda chroniona i uwieczniona”. Organizatorami Konkursu są Grupa Problemowa Parków Narodowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz podkreślenie roli parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony w zakresie zachowania najcenniejszych elementów przyrody zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

W tegorocznej edycji zadaniem uczestników będzie znalezienie w przyrodzie fragmentów układanki, zwrócenie uwagi na oryginalne wzory, struktury i powtarzalność w przyrodzie, podkreślenie artyzmu detalu i zaskakujących kontrastów.

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich poznańskich uczelni wyższych.
Zgłoszone prace winny w sposób kreatywny nawiązywać do przedstawionego hasła, prezentować artystyczne wizje przyrodniczych szczegółów, ukazywać porządek i logikę przyrody przy jej dużym zróżnicowaniu.
Każde zdjęcie powinno zostać wykonane na obszarze chronionym (np. park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 itd.) w Polsce lub za granicą.

Liczba prac: do 10 zdjęć od jednej osoby. Ocenie podlegać będzie każde zdjęcie z osobna, a nie zestaw prac danego autora.
Format prac: dowolny, zdjęcia czarno-białe lub kolorowe; zapisane w formacie .jpg, zaleca się minimalny rozmiar 1200×1600 (zdjęcia wywoływane będą w dużych rozmiarach). Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden inny sposób. Nie można także dokonywać fotomontaży.

Zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone do konkursu należy przesłać do dnia 14 kwietnia na adres foto.przyroda@gmail.com. W nazwie pliku należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Dodatkowo w zgłoszeniu prosimy podać kierunek i rok studiów oraz nazwę uczelni, a także informację, na terenie jakiego obszaru chronionego powstało dane zdjęcie. Fotografie bez wyżej wymienionych danych o autorze nie będą brały udziału w konkursie. Zalecany jest także krótki komentarz (w jakich okolicznościach przyrody zdjęcie zostało zrobione, co stanowiło inspirację do wykonania fotografii itp.).

Oceny prac dokona jury, w którego składzie znajdą się członkowie Grupy Problemowej Parki Narodowe. Funkcję Przewodniczącego Jury sprawować będzie mgr Wojciech Rosik – pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM), pasjonat fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki, miłośnik gór.

Spośród zdjęć zakwalifikowanych do Konkursu jury wyłoni prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Prace nagrodzone, jak również ewentualne prace wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie na Wydziale Nauk Geograficzny i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osoby, których prace zakwalifikują się na wystawę zostaną o tym poinformowane drogą mailową.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się około 22 kwietnia 2010 roku. Informacje na temat dokładnego terminu i miejsca rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronach Organizatorów oraz przesłane drogą mailową do autorów prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie.

Informacje pochodzą ze strony www.przyrodniczepuzzle.ir.pl

Kontakt

Grupa Problemowa Parki Narodowe Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań

foto.przyroda@gmail.com
www.przyrodniczepuzzle.ir.pl