Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe6
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Przeszczep to drugie życie – konkurs na pracę magisterską poruszającą tematykę transplantologii

organizator:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 20.07.2010

Przeszczep to drugie życie – konkurs na pracę magisterską poruszającą tematykę transplantologii

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem konkursu jest zwiększenie społecznego poparcia dla idei medycyny transplantacyjnej, upowszechnienie wśród społeczności akademickiej tzw. oświadczeń woli, promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie powstałe w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010 obronione do dnia 15 lipca 2010 r.

W konkursie mogą brać udział jedynie prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.
Praca powinna dotyczyć tematyki związanej z transplantologią w jednym lub kilku z następujących obszarów badawczych:
a). społeczne aspekty transplantologii;
b). problemy medyczne transplantologii;
c). prawne podstawy transplantologii;

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:
– 1 egzemplarz pracy w formie wydrukowanej
– 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (na nośniku CD/DVD)
– Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
– Rekomendację Promotora pracy wraz z informacją o ocenie i terminie obrony pracy
– Oświadczenie Promotora potwierdzające fakt sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy Plagiat.pl.

Prace należy złożyć do 20 lipca 2010r.
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach do Radcy Wojewody Świętokrzyskiego – Anny Żmudzińskiej-Salwy z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na najlepszą pracę magisterską o transplantologii”.

Informacje pochodzą ze strony www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce