Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Przestrzeń wyobraźni – X ogólnopolski konkurs fotografii

organizator:

Galeria fotografii Fotoplastikon Antoni Rut

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.03.2010

Przestrzeń wyobraźni – X ogólnopolski konkurs fotografii

Cele i założenia:
1. X edycja konkursu prowadzona jest poprzez internet na stronie www.fotoplastykon.com.pl
2. Konkurs ma na celu:
– rozpropagowanie fotografii artystycznej wśród fotografujących,
– podnoszenie umiejętności fotografowania,
– inspirowanie aktywności twórczej.
3. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną omówione pod względem technicznym i artystycznym (kompozycja, wybór tematu itp.) przez co najmniej jednego jurora. Jurorzy będą to krytycy sztuki lub fotograficy z Fotoklubu RP i ZPAF.Zasady uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat (z zastrzeżeniem pkt. 11)
3. Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl jako plik graficzny w formacie JPG. w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 1650 x 2200 pixeli. Dopuszczalny jest inny format przy zachowaniu długości jednego z boków.
4. Nie należy wprowadzać dodatkowej kompresji i wybrać najwyższą jakość, a optymalizację dla wykonania powiększeń i sieci wykonamy sami.
5. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko, imię, tytuł, np.: zasa_pawel_zolta_roza, a w mailu: Żąsa Paweł „Żółta róża”.
6. Plik tekstowy w formacie MS Word, zawierający nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres mailowy oraz tytuł(y) (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków) prac konkursowych, należy dołączyć do e-maila z pracami jako załącznik lub w/w dane wstawić w jego treść. Tytuły prac nie mogą powtarzać się w kolejnych sesjach.
7. Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB.
8. E-maile, w których program antywirusowy znajdzie wirusy, zostaną skasowane.
9. Prace można przekazywać również na płytach CD na adres siedziby Galerii Fotoplastykon.
10. Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną powiększone na papierze w formacie 20 x 30 cm.
11. Opłata za każdą pracę wynosi 10,- zł. Należy ją przesłać w tym samym terminie co   prace na konto:
Foto Express Fuji Fotoplastykon Antoni Rut ul. Starowiejska 5/14, 61-664 Poznań PKO BP S.A.
Oddział Centrum Bankowości Elektronicznej INTELIGO 50 1020 5558 1111 1635 1900 0002
podając hasło “konkurs” oraz imię, nazwisko i adres.
12. Na stronie internetowej przy zdjęciu podane zostanie imię i nazwisko chyba, że autor zastrzeże podawanie nazwiska i poda “godło” (2 cyfry i max. 5 liter).
13. Organizator może wyłączyć spod obrad jury prace wykraczające poza normy etyczne.
14. Powiększenia zdjęć zakwalifikowanych do wystawy są własnością organizatora konkursu z zachowaniem praw autorskich.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, internecie oraz publikacjach związanych z konkursem.
16. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
17.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 pozycja 883).

Terminarz przebiegu konkursu
1. Odbędzie się 10 sesji konkursowych raz lub dwa razy w miesiącu począwszy od 2.11.2009. Jest to termin nadsyłania zdjęć do pierwszej sesji konkursowej.
2.  Następne terminy sesji konkursowych (i tym samym nadsyłania zdjęć) to: 30.11.2009, 28.12.2009, 25.01.2010, 22.02, 29.03, 26.04, 17.05, 7.06, 28.06.2010.
3. Recenzje i zdjęcia ukażą się na stronie www.fotoplastykon.com.pl po 7 dniach od daty sesji
konkursowej, w zakładce “Konkursy” X edycja ( z zastrzeżeniem pkt. 11).
4. Na każdej sesji zostaną wybrane prace (z zastrzeżeniem pkt.11), z których specjalnie powołane jury zakwalifikuje prace do wystawy, katalogu oraz przyzna Nagrody i Medale Fotoklubu RP.
5. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie Nagród i Medali Fotoklubu RP odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fotoplastykon.com.pl

Kontakt

Galeria fotografii Fotoplastikon Antoni Rut
ul. Starowiejska 5/14
61-664 Poznań
tel. 61 821 68 45
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl
www.fotoplastykon.com.pl