Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie15
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2011"

organizator:

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2011"

Celem przeglądu jest:

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
 • promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach)
 • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów
 • zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży
 • wykazanie zasad równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).

Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Tematyka i rodzaj literackich utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków)

Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem), to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Termin nadsyłania prac wraz z kartkami uczestnika upływa 30 czerwca 2011 r. Prace należy przesłać na adres:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
ul. Jutrzenki 22
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem Lipa 2011.

Jury dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom sto równorzędnych nagród regulaminowych. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc, ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 21 października 2011 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

Finał planowany jest na 21.X.2011 r. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator pod numerem (33) 499 08 33, tel/fax. (33) 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Pytania można również kierować pod adresem mailowym: renea@tlen.pl lub janpicheta@poczta.onet.pl, a także sckbest@gmail.com, z dopiskiem „Lipa”.

Informacje pochodzą ze strony www.sckbest.pl

Kontakt

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
ul. Jutrzenki 22
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 499 08 33

www.sckbest.pl