Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Przecież każdy pisze wiersze – konkurs poetycki

organizator:

Ośrodek Kultury „Arsus”

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.04.2010

Przecież każdy pisze wiersze – konkurs poetycki

Cele konkursu:
– Kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży
– Rozwój współczesnej twórczości literackiej przez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem wierszy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
– nadesłanie w maszynopisie trzech wierszy w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem, a nie rysunkiem)
– zestaw trzech wierszy nie może być oznaczony niczym oprócz godła (nie może zawierać informacji o autorze ani szkole do której uczęszcza)
– każdy zestaw, trzech różnych wierszy, powinien być spięty, zszyty

Do zestawu należy dołączyć:
– zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
– imię i nazwisko
– adres
– telefon
– e-meil
– wiek
– uczniowie proszeni są o podanie szkoły i klasy

Termin nadsyłania utworów mija 2 kwietnia 2010r. (liczy się data stempla pocztowego).
– na konkurs należy przesłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagrodzone
– oceny utworów dokona profesjonalne jury składające się z poetów i znawców literatury
– konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2010 r.
– laureaci otrzymają dyplomy i pióra wieczne na uroczystym wręczeniu nagród w Ośrodku Kultury „Arsus” oraz będą uczestniczyć w warsztatach dla młodych autorów

Wiersze oceniane będą w trzech kategoriach:
– szkoła podstawowa 7-13 lat
– gimnazjum 13-16 lat
– liceum, osoby dorosłe 16 – 21 lat

Prace należy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa z dopiskiem
„Konkurs poetycki”. Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor, kontakt pod nr telefonów: 022 478 34 54, 0606 856 393,
e-mail: justyna.scibor@arsus.pl, www.arsus.pl

Informacje pochodzą ze strony www.namida.pl

Kontakt

Ośrodek Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14
02-495 Warszawa