Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Prymas Wyszyński. Drogi pamięci" – konkurs edukacyjny

organizator:

Biuro projektu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

"Prymas Wyszyński. Drogi pamięci" – konkurs edukacyjny

Uczniowie gimnazjów i liceów w zespołach liczących do trzech osób, pod opieką nauczyciela, lub innej osoby dorosłej mają za zadanie przygotowanie prac pisemnych pt. „Prymas Wyszyński w pamięci i przestrzeni mojej miejscowości”.

Każda praca musi zawierać następujące elementy:

 • Opis relacji świadków historii dotyczący wydarzenia z udziałem Prymasa Wyszyńskiego lub sposobu, w jaki zapisał się w pamięci mieszkańców regionu oparty na materiałach źródłowych. Uczniowie przeprowadzają badania wśród mieszkańców swojej miejscowości, którzy mogą pamiętać Prymasa, lub wydarzenia bezpośrednio związane z życiem Prymasa (z czego zapamiętali Prymasa najbardziej, czy uczestniczyli w spotkaniu/Mszy św., czy pamiętają coś z jego nauczania, czy wydarzenia związane z Prymasem/ jego nauczanie miało bezpośredni wpływ na ich losy/decyzje/życie). Opis powinien opierać się na dokumentach należących do osób prywatnych lub znajdujących się w archiwach miejskich, gminnych lub parafialnych, świadczących o związku Prymasa z danym miejscem (dokumentacja wizyty, korespondencja z mieszkańcami itp.). Praca powinna zawierać materiał ikonograficzny (zdjęcia historyczne ze zbiorów prywatnych lub archiwów państwowych dotyczące wydarzeń opisanych w pracy oraz współczesne, przedstawiające materialne ślady pamięci o Prymasie w danej miejscowości, np. pomniki, nazwy ulic itp.). Praca musi zawierać aparat krytyczny (przypisy i bibliografia).
 • Umieszczenie wspomnień lub pamiątek materialnych w kontekście życiorysu Prymasa Wyszyńskiego lub/i ważnych wydarzeń politycznych tego okresu.
 • Propozycja/ scenariusz upamiętnienia Prymasa w danej miejscowości i przybliżenia jego postaci. Uczniowie mają za zadanie przedstawić w formie pisemnej ciekawą propozycję upamiętnienia osoby Prymasa w swojej miejscowości.

Gotowe prace w formie wydrukowanej (format A4) oraz cyfrowej (na płycie CD) należy przesłać na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego :

Biuro projektu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa

Na zgłoszenia zespołów pod przewodnictwem osoby dorosłej Organizator czeka do 15 października 2010 r. 15 listopada 2010 r. mija termin nadsyłania gotowych prac (liczy się data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia 2010 r. Wybrane zespoły zostaną następnie powiadomione i zaproszone na uroczysty finał projektu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w Warszawie podczas finału konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.muzeumjp2.pl

Kontakt

Biuro projektu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel.: (22) 842 23 16
biuro@muzeumjp2.pl
www.muzeumjp2.pl