Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Progress Accounting Competition – konkurs z zakresu rachunkowości

organizator:

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.01.2010

Progress Accounting Competition – konkurs z zakresu rachunkowości

Konkurs kierowany jest do studentów  II, III, IV i V roku wszystkich rodzajów szkół wyższych w całej Polsce.Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie na stronie konkursu trzyosobowej drużyny oraz podanie w formularzu faktycznych danych osobowych.

Cele konkursu:
– budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy
– podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości
– propagowanie kierunków ewolucji systemu rachunkowości
– upowszechnianie wśród utalentowanej młodzieży sposobów korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język opisu działalności gospodarczej tj. przez rachunkowości

Etap pierwszy
Rejestracja na stronie głównej konkursu www.pac.progress.org.pl trzyosobowej drużyny do 19 stycznia 2010 r. – po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Etap drugi
– Etap ten polega na wybraniu właściwej odpowiedzi w teście składającym się z 15 pytań, są to pytania teoretyczne,  które zostaną wysłane uczestnikom 20 stycznia 2010 r.
– Nadsyłanie przez uczestników rozwiązań do 30 stycznia 2010 r.
– Do kolejnego etapu zakwalifikują się trzyosobowe drużyny, które uzyskały co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów.
– W przypadku nadesłania prac o takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap trzeci
– Etap ten polega na rozwiązaniu  zadania składającego się z kliku podpunktów, uczestnicy  zobowiązani są do odesłania go wraz rozwiązaniami do 28 lutego 2010r.
– Do finału zakwalifikuje się 10 najlepszych drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej „najwyższej ilości punktów” przewodniczący komisji decyduje o formie przeprowadzenia dogrywki.
– W przypadku nadesłania prac o takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap czwarty – Finał
– Etap ten odbędzie się 18 marca 2010 r.
– Finałowa część Konkursu zostanie podzielona na dwa etapy: część teoretyczną i część praktyczną (zadania).
– Regulamin dotyczący przebiegu oraz punktacji konkurencji finałowych będzie przedstawiony w trakcie Finału, nie później jednak niż przed rozpoczęciem każdej z konkurencji.

Informacje pochodzą ze strony www.pac.progress.org.pl

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress
.
.

k.zdziarska@progress.org.pl, a.grabarczyk@progress.org.pl
www.pac.progress.org.pl