Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Progress Accounting Competition – konkurs z zakresu rachunkowości

organizator:

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.01.2010

Progress Accounting Competition – konkurs z zakresu rachunkowości

Konkurs kierowany jest do studentów  II, III, IV i V roku wszystkich rodzajów szkół wyższych w całej Polsce.Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie na stronie konkursu trzyosobowej drużyny oraz podanie w formularzu faktycznych danych osobowych.

Cele konkursu:
– budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy
– podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości
– propagowanie kierunków ewolucji systemu rachunkowości
– upowszechnianie wśród utalentowanej młodzieży sposobów korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język opisu działalności gospodarczej tj. przez rachunkowości

Etap pierwszy
Rejestracja na stronie głównej konkursu www.pac.progress.org.pl trzyosobowej drużyny do 19 stycznia 2010 r. – po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Etap drugi
– Etap ten polega na wybraniu właściwej odpowiedzi w teście składającym się z 15 pytań, są to pytania teoretyczne,  które zostaną wysłane uczestnikom 20 stycznia 2010 r.
– Nadsyłanie przez uczestników rozwiązań do 30 stycznia 2010 r.
– Do kolejnego etapu zakwalifikują się trzyosobowe drużyny, które uzyskały co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów.
– W przypadku nadesłania prac o takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap trzeci
– Etap ten polega na rozwiązaniu  zadania składającego się z kliku podpunktów, uczestnicy  zobowiązani są do odesłania go wraz rozwiązaniami do 28 lutego 2010r.
– Do finału zakwalifikuje się 10 najlepszych drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej „najwyższej ilości punktów” przewodniczący komisji decyduje o formie przeprowadzenia dogrywki.
– W przypadku nadesłania prac o takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap czwarty – Finał
– Etap ten odbędzie się 18 marca 2010 r.
– Finałowa część Konkursu zostanie podzielona na dwa etapy: część teoretyczną i część praktyczną (zadania).
– Regulamin dotyczący przebiegu oraz punktacji konkurencji finałowych będzie przedstawiony w trakcie Finału, nie później jednak niż przed rozpoczęciem każdej z konkurencji.

Informacje pochodzą ze strony www.pac.progress.org.pl

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress
.
.

k.zdziarska@progress.org.pl, a.grabarczyk@progress.org.pl
www.pac.progress.org.pl