Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program MONOGRAFIE

organizator:

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2013

Program MONOGRAFIE

W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Seria MONOGRAFIE FNP ukazuje się od 1995 r., obecnie publikowanych jest w niej rocznie ok. 10 nowych tytułów.

Prace na konkurs mogą zgłaszać:

 • autorzy polscy lub
 • autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich,
 • a sama praca została napisana w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników,
 • oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów .

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czterolenie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą profesorowie:

 • prof. Lech Szczucki (przewodniczący)
 • prof. Tomasz Kizwalter
 • prof. Janusz Sławiński
 • prof. Antoni Ziemba
 • prof. Marek Ziółkowski

Prace do konkursu należy składać w Fundacji, wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Prace na najbliższe posiedzenie będą przyjmowane do 20 lutego 2013 r.

Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prosimy o przysłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy, wydrukowanych w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowanych lub oprawionych oraz wersji elektronicznej pracy na płycie CD. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych. Uprzejmie prosimy, aby do konkursu składać prace zawierające komplet materiałów, dopracowane redakcyjnie oraz zaopatrzone w przypisy i bibliografię. W przypadku zgłaszania prac doktorskich prosimy o uwzględnienie w tekście książki uwag recenzentów. Szczegółowe wytyczne dot. przygotowania pracy: Instrukcja wydawnicza dla autorów

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.
Wzór listu intencyjnego od wydawcy zagranicznego, zawierający promesę wydania, jest załączony w menu bocznym, przy wniosku o dofinansowanie tłumaczenia.

Fundacja począwszy od 2012 r. wyłącza z programu MONOGRAFIE finansowanie przekładu na język obcy prac opublikowanych poza serią Monografie FNP – możliwość taka istnieje obecnie w ramach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  zawierającego moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (Moduł C).

Więcej informacji o NPRH: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20100607_NPRH.pdf

Dofinansowywanie przez Fundację tłumaczeń prac wydanych poza jej serią wydawniczą w programie MONOGRAFIE w latach 2006-2011 było kontynuacją realizowanego w latach 2004-2005 programu TRANSLACJE.

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Pełne teksty wydanych w serii monografii będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Informacje pochodzą ze strony:http://www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 00
anna.jez@fnp.org.pl
http://www.fnp.org.pl