Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego Z KOLEI SZKOŁA

organizator:

Fundacja Grupy PKP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego Z KOLEI SZKOŁA

Fundacja Grupy PKP, powołana przez PKP S.A. podejmuje działania, których celem jest budowanie modelu „przyjazna kolej”. Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego dla przedsięwzięć o charakterze naukowym i informacyjnym, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym oraz inicjowanie, prowadzenie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych, służących rozwojowi techniki w branży kolejowej. Fundacja prowadzi obecnie dwa programy grantów: „KOLEJ NA INNOWACJE” – przeznaczony dla kół naukowych działających przy wyższych uczelniach technicznych oraz program „Z KOLEI SZKOŁA”, dedykowany szkołom stopnia ponadgimnazjalnego, kształcących na kierunkach związanych z transportem kolejowym.

W programie „Z KOLEI SZKOŁA”, zainteresowane szkoły (w tym: licea profilowane, technika oraz szkoły zawodowe) mają możliwość pozyskać granty na zakup nowoczesnego sprzętu wspierającego edukację, prowadzenie projektów edukacyjnych oraz wspieranie wyróżniających się uczniów. Maksymalna wysokość grantu na daną inicjatywę to 5 tys. zł.

Wnioski o przyznanie grantu w edycji jesiennej można składać do Fundacji Grupy PKP do dnia 31 października 2014.

Dokumenty do pobrania tutaj:
regulamin
wniosek
sprawozdanie

Informacje nadesłane przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. 22 474 38 86
fundacja@pkp.pl
http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/wniosek.html