Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci57
 • absolwenci57
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie62
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa4
 • samorząd28
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Prawy brzeg – konkurs poetycki

organizator:

Dom Kultury Praga

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.05.2010

Prawy brzeg – konkurs poetycki

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Konkurs jest anonimowy i ma charakter otwarty. Skierowany jest do autorów po debiucie jak i przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane osobowe autora, adres, mail oraz telefon kontaktowy. Oceny prac dokona profesjonalne jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 25 maja 2010 roku włącznie(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Kultury Praga
ul. Dąbrowszczaków 2
03- 474 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs poetycki PRAWY BRZEG
Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy przesyłać prac listem poleconym!!!

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 4 000 PLN. Wybrane wiersze zostaną wydane w specjalnym wydaniu „NOTATNIKA Satyrycznego”. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailem, a także na stronie organizatora. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu. Kontakt: Jarosław Janowski-Smoliński, tel. 0 509 111 209

Wszelkich informacji udzielają redaktorzy „NOTATNIKA Satyrycznego”:

Jarosław Janowski-Smoliński – janowski.jaroslaw@gmail.com i Paweł Łęczuk – pawelleczuk@interia.pl oraz sekretariat organizatora dysponujący pełnym regulaminem – dk@dkpraga.pl lub sekretariat@dkpraga.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.allarte.pl

Kontakt

Dom Kultury Praga
ul. Dąbrowszczaków 2
03- 474 Warszawa
509 111 209
janowski.jaroslaw@gmail.com