Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci84
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni57
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie22
 • muzyczne2
 • artystyczne36
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie89
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa6
 • firma19
 • instytucja rządowa21
 • samorząd25
 • inny1
Wróć do listy

"Prawa człowieka – wolność" – konkurs fotograficzny

organizator:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

"Prawa człowieka – wolność" – konkurs fotograficzny

Konkurs jest wydarzeniem w ramach 8 Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie w Katowicach. Ideą konkursu jest: propagowanie idei praw człowieka jako wspólnej i ważnej wartości.

W tym roku konkurs fotograficzny odnosi się do hasła „Wolność”. Każdy ma prawo do wolności, będącej jednym z podstawowych i niezbywalnych praw obywatelskich. Wolność warunkuje rozwój, realizację pasji, daje możliwości wyboru. Z drugiej strony, wymaga poszanowania praw innych, co przekłada się na jakość relacji między ludźmi.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu. Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć. Wszystkie techniki są dozwolone. Prace należy przysłać w formacie 20×30 cm (format A4). Dopuszczalne są prace w kwadratowym formacie 20×20 cm. Do prac należy dołączyć płytkę CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć w rozdzielczości 2500×1700 pikseli, w rozszerzeniu TIFF lub JPG (jakość 12), w RGB, 300 dpi. Do opakowania z pracami należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną pseudonimem. W kopercie powinna znaleźć się czytelnie wypełniona karta z personalnymi danymi: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz e-mail. Plik cyfrowy powinien być opisany w następujący sposób: nr zdjęcia_tytuł_ pseudonim.jpg Np: 01_portret_xyz.jpg. Prace na odwrocie powinny być ponumerowane, podpisane pseudonimem i opatrzone tytułem.

Prace należy przesłać w usztywnionych opakowaniach na adres:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub dostarczyć osobiście.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ocena prac nastąpi do dnia 13 października 2010 roku. uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach do dnia 15 października 2010 roku (drogą mailową). Wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy 18 października 2010 roku w Galerii Mała Przestrzeń w BWA w Katowicach.

Informacje pochodzą ze strony www.bonafides.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 katowice
tel.: (32) 203 12 18
biuro@bonafides.pl
www.bonafides.pl