Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

"Prawa człowieka – wolność" – konkurs fotograficzny

organizator:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

"Prawa człowieka – wolność" – konkurs fotograficzny

Konkurs jest wydarzeniem w ramach 8 Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie w Katowicach. Ideą konkursu jest: propagowanie idei praw człowieka jako wspólnej i ważnej wartości.

W tym roku konkurs fotograficzny odnosi się do hasła „Wolność”. Każdy ma prawo do wolności, będącej jednym z podstawowych i niezbywalnych praw obywatelskich. Wolność warunkuje rozwój, realizację pasji, daje możliwości wyboru. Z drugiej strony, wymaga poszanowania praw innych, co przekłada się na jakość relacji między ludźmi.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu. Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć. Wszystkie techniki są dozwolone. Prace należy przysłać w formacie 20×30 cm (format A4). Dopuszczalne są prace w kwadratowym formacie 20×20 cm. Do prac należy dołączyć płytkę CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć w rozdzielczości 2500×1700 pikseli, w rozszerzeniu TIFF lub JPG (jakość 12), w RGB, 300 dpi. Do opakowania z pracami należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną pseudonimem. W kopercie powinna znaleźć się czytelnie wypełniona karta z personalnymi danymi: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz e-mail. Plik cyfrowy powinien być opisany w następujący sposób: nr zdjęcia_tytuł_ pseudonim.jpg Np: 01_portret_xyz.jpg. Prace na odwrocie powinny być ponumerowane, podpisane pseudonimem i opatrzone tytułem.

Prace należy przesłać w usztywnionych opakowaniach na adres:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub dostarczyć osobiście.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ocena prac nastąpi do dnia 13 października 2010 roku. uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach do dnia 15 października 2010 roku (drogą mailową). Wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy 18 października 2010 roku w Galerii Mała Przestrzeń w BWA w Katowicach.

Informacje pochodzą ze strony www.bonafides.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 katowice
tel.: (32) 203 12 18
biuro@bonafides.pl
www.bonafides.pl