Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praska Przystań Słowa – konkurs literacki

organizator:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2010

Praska Przystań Słowa – konkurs literacki

Konkurs będzie rozpatrywany w kategoriach:
1. poetyckiej (3 utwory)
2. prozatorskiej (do 10 stron znormalizowanego maszynopisu)
3. tekstów związanych z prawobrzeżną Warszawą i wspomnień Prażan (objętość j.w.)

Jury przewiduje ponadto wyróżnienie za udany utwór satyryczny lub estradowy.

Celem konkursu
jest ujawnienie talentów, zgromadzenie materiałów do kolejnego almanachu, przyczynienie się do poszerzenia praskiej legendy i dostarczenie wartościowych tekstów estradowych.

Prace konkursowe opatrzone godłem należy nadsyłać do 31 maja 2010 r. w 4 egzemplarzach maszynopisu na adres:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy
ul Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
z dopiskiem konkurs literacki

Imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.

Pula nagród wynosi 3500 zł.

Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Dla wyłonienia laureatów zostanie powołane odpowiednie Jury, które przyzna nagrody finansowe, rzeczowe i honorowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września, a uroczyste wręczenie nagród w listopadzie br.

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezhonoracyjnej publikacji i ewentualnych skrótów nadesłanych na konkurs utworów.

Konkurs rozgrywany jest w cyklu dwuletnim.

Informacje pochodzą ze strony www.allarte.pl

Kontakt

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy
ul Podskarbińska 2
03-833 Warszawa