Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Praktyki w Radzie Europy

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Praktyki w Radzie Europy

Warunki aplikacji

Rada Europy oferuje praktyki trzymiesięczne. Praktyki trwają od stycznia do marca, od kwietnia do czerwca i od września do grudnia.

Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

Uprawnieni do ubiegania się o praktyki:

 • Obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy.
 • Praktykanci muszą znać bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana.
 • Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie lub ukończyli trzeci rok studiów wyższych (sześć semestrów).
 • Kandydaci pracujący w administracji publicznej lub firmach prywatnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, pogłębić swoją wiedzę lub specjalizować się w jakiejś dziedzinie – prawnicy, ekonomiści i politolodzy. Ich zainteresowania muszą bezpośrednio dotyczyć problemów, którymi zajmuje się Rada. Kandydaci muszą legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym wymagającym posiadania wykształcenia wyższego.

Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydatci lub sponsorujące ich instytucje. Zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów, płatne praktyki – w ograniczonej liczbie – będą dostępne dla obywateli państw członkowskich z Europy centralnej i wschodniej.

Termin składania wniosków: 15 września roku poprzedzającego praktyki.

Informacje pochodzą ze strony www.eurodesk.pl

 

Traineeship Office
Directorate of Human Resources
Council of Europe
France
F-67075 STRASBOURG

Kontakt

.
.
.