Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki w Radzie Europy

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Praktyki w Radzie Europy

Warunki aplikacji

Rada Europy oferuje praktyki trzymiesięczne. Praktyki trwają od stycznia do marca, od kwietnia do czerwca i od września do grudnia.

Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

Uprawnieni do ubiegania się o praktyki:

 • Obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy.
 • Praktykanci muszą znać bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana.
 • Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie lub ukończyli trzeci rok studiów wyższych (sześć semestrów).
 • Kandydaci pracujący w administracji publicznej lub firmach prywatnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, pogłębić swoją wiedzę lub specjalizować się w jakiejś dziedzinie – prawnicy, ekonomiści i politolodzy. Ich zainteresowania muszą bezpośrednio dotyczyć problemów, którymi zajmuje się Rada. Kandydaci muszą legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym wymagającym posiadania wykształcenia wyższego.

Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydatci lub sponsorujące ich instytucje. Zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów, płatne praktyki – w ograniczonej liczbie – będą dostępne dla obywateli państw członkowskich z Europy centralnej i wschodniej.

Termin składania wniosków: 15 września roku poprzedzającego praktyki.

Informacje pochodzą ze strony www.eurodesk.pl

 

Traineeship Office
Directorate of Human Resources
Council of Europe
France
F-67075 STRASBOURG

Kontakt

.
.
.