Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

"Praktyka Informatyka" – konkurs prac dyplomowych

organizator:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2010

"Praktyka Informatyka" – konkurs prac dyplomowych

Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) i umożliwienie skonfrontowania zawartych w nich pomysłów z przedsiębiorcami – praktykami branży ICT, których wskazówki mogą pomóc we wdrożeniu prezentowanego pomysłu lub rozwiązania. Szczególnie oczekiwane w konkursie są prace o charakterze innowacyjnym, powiązane w sposób bezpośredni z branża ICT (technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi) lub w których rola przedstawionego rozwiązania ICT ma charakter służebny w innych zastosowaniach.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie urodzone pomiędzy 1 stycznia 1982 r. a 01 stycznia 1992 r. – będące osobami fizycznymi, w szczególności studenci i absolwenci wyższych uczelni.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu
 • nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia
 • nadesłanie pracy zgodnie z wymaganiami

Konkurs trwa do 20 października 2010 roku do godziny 15:00. Za termin nadesłania przyjmuje się datę fizycznego dostarczenia pracy na adres kontaktowy lub datę dostarczenia listu e-mail.

Prace konkursowe muszą opisywać rozwiązanie bezpośrednio dotyczące branży ICT lub rozwiązanie, w którym technologie ICT stanowią ważny element składowy. Na Konkurs nadsyłane mogą być prace, których bezpośrednim celem było uzyskanie tytułu zawodowego (magisterskie, inżynierskie, licencjackie). Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, listem e-mail lub na płycie CD.

Obowiązującym formatem zapisu jest pliku PDF. Wymagane jest, by praca dostarczona była w jednym pliku, nie może zawierać osobno dostarczanych załączników.

Autorzy trzech najlepszych prac, zostaną wyróżnieni poprzez umożliwienie im udziału w specjalnie zorganizowanych warsztatach z udziałem przedsiębiorców-praktyków branży IT. W trakcie warsztatów wyróżnieni będą mogli zaprezentować swój pomysł (prace), i skonfrontować go z opiniami i radami praktyków branży. Za udział w warsztatach autorzy najlepszych prac otrzymają wynagrodzenie. Organizator przewiduje pule wynagrodzeń dla autorów prac wynoszącą łącznie 10.000 zł brutto. Konkretne wynagrodzenie zostanie ustalone w umowie z autorem pracy o udział w warsztatach.

Informacje pochodzą ze strony www.startup-it.pl

Kontakt

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel.: (61) 858 21 77
info@startup-it.pl
www.startup-it.pl