Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie34
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

"Praktyka Informatyka" – konkurs prac dyplomowych

organizator:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2010

"Praktyka Informatyka" – konkurs prac dyplomowych

Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) i umożliwienie skonfrontowania zawartych w nich pomysłów z przedsiębiorcami – praktykami branży ICT, których wskazówki mogą pomóc we wdrożeniu prezentowanego pomysłu lub rozwiązania. Szczególnie oczekiwane w konkursie są prace o charakterze innowacyjnym, powiązane w sposób bezpośredni z branża ICT (technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi) lub w których rola przedstawionego rozwiązania ICT ma charakter służebny w innych zastosowaniach.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie urodzone pomiędzy 1 stycznia 1982 r. a 01 stycznia 1992 r. – będące osobami fizycznymi, w szczególności studenci i absolwenci wyższych uczelni.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu
 • nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia
 • nadesłanie pracy zgodnie z wymaganiami

Konkurs trwa do 20 października 2010 roku do godziny 15:00. Za termin nadesłania przyjmuje się datę fizycznego dostarczenia pracy na adres kontaktowy lub datę dostarczenia listu e-mail.

Prace konkursowe muszą opisywać rozwiązanie bezpośrednio dotyczące branży ICT lub rozwiązanie, w którym technologie ICT stanowią ważny element składowy. Na Konkurs nadsyłane mogą być prace, których bezpośrednim celem było uzyskanie tytułu zawodowego (magisterskie, inżynierskie, licencjackie). Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, listem e-mail lub na płycie CD.

Obowiązującym formatem zapisu jest pliku PDF. Wymagane jest, by praca dostarczona była w jednym pliku, nie może zawierać osobno dostarczanych załączników.

Autorzy trzech najlepszych prac, zostaną wyróżnieni poprzez umożliwienie im udziału w specjalnie zorganizowanych warsztatach z udziałem przedsiębiorców-praktyków branży IT. W trakcie warsztatów wyróżnieni będą mogli zaprezentować swój pomysł (prace), i skonfrontować go z opiniami i radami praktyków branży. Za udział w warsztatach autorzy najlepszych prac otrzymają wynagrodzenie. Organizator przewiduje pule wynagrodzeń dla autorów prac wynoszącą łącznie 10.000 zł brutto. Konkretne wynagrodzenie zostanie ustalone w umowie z autorem pracy o udział w warsztatach.

Informacje pochodzą ze strony www.startup-it.pl

Kontakt

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel.: (61) 858 21 77
info@startup-it.pl
www.startup-it.pl