Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Poznawaj Polskę" – konkurs

organizator:

Fundacja Wspomagania Wsi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2010

"Poznawaj Polskę" – konkurs

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Warunek ten dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania uczestników oraz, w przypadku szkół polskich zlokalizowanych poza granicami kraju, uczniowie w wieku do 16 lat.

Konkurs składa się z trzech rund.

 • Pierwsza runda to test wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań. Przy każdym pytaniu będą cztery możliwe odpowiedzi do wyboru. Poprawne mogą być wszystkie, trzy, dwie, jedna lub żadna. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie przyznaje się jeden punkt. Punkt za prawidłowo rozwiązane pytanie przyznaje się w przypadku zaznaczenia wszystkich poprawnych odpowiedzi (czterech, trzech, dwóch, jednej, lub żadnej). Uczestnicy będą wypełniać formularz pytań na stronie internetowej konkursu według tam podanej instrukcji.

Do drugiej rundy konkursu przechodzi 150 uczestników, którzy w pierwszej rundzie otrzymają największą liczbę punktów. Każdy uczestnik drugiej rundy otrzyma dyplom.

 • Druga runda to kolejny test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Zasady przyznawania punktów za prawidłowo rozwiązane pytania są identyczne jak w pierwszej rundzie.

Do trzeciej rundy przechodzi 60 uczestników, którzy w drugiej rundzie otrzymają największą liczbę punktów.

 • Trzecia runda – finał, polega na napisaniu rozprawki na jeden z 15 podanych tematów i przesłaniu jej do Fundacji pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie konkursu. Objętość musi się mieścić w granicach od 9 000 do 15 000 znaków. Rozprawkę należy przesłać do Fundacji w dwóch egzemplarzach także pocztą z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Poznawaj Polskę”.

Kryteria, według których rozprawki będą oceniane to:

 • wykorzystanie i prezentacja wiedzy
 • pomysł, forma
 • poprawność językowa

Zwycięzcami konkursu zostanie nie więcej niż 30 uczestników, których rozprawki zostaną ocenione najwyżej. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 25 marca 2011. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł, które będą wypłacone jednorazowo po zakończeniu konkursu.

Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na stronie organizatora www.know-poland.org

Informacje pochodzą ze strony www.know-poland.org

Kontakt

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
tel.: (22) 636 25 71
knowpoland@fww.org.pl
www.fww.org.pl