Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poznańska Nagroda Literacka

organizator:

Centrum Kultury Zamek Zespół ds. Literatury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2018

Poznańska Nagroda Literacka

Trwa nabór kandydatur do czwartej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Na zgłoszenia Organizatorzy czekają do 15 lutego 2018 roku.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza);
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Kandydatów mogą zgłaszać:

 •  członkowie Kapituły;
 • przedstawiciele środowisk naukowych;
 • przedstawiciele instytucji kulturalnych;
 • przedstawiciele władz samorządowych;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych;
 • przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie i inne podmioty.

Laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60.000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40.000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).
Uroczyste wręczenie Nagrody i Stypendium nastąpi 25 maja 2018 roku w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
Najpóźniej na trzy tygodnie przed wręczeniem Nagrody Kapituła ogłasza nazwisko Laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz maksymalnie trzy nazwiska pisarzy/pisarek, nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie Nagrody. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać (wszystkie dokumenty prosimy wysłać także w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza Kapituły):

 • personalia zgłaszanego autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu).
 • tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia;
 • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
 • zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków);
 • ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji

Adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa 15 lutego (liczy się data stempla pocztowego).
Jeśli nie dysponujecie Państwo wieloma egzemplarzami, prosimy wysłać dwa papierowe oraz obowiązkowo wersję elektroniczna na adres e-mail sekretarza Kapituły.
Kontakt z sekretarzem Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, drem Marcinem Jaworskim (UAM): marcin.jaworski@amu.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: poznanskanagrodaliteracka.pl

Kontakt

Centrum Kultury Zamek Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

j.przygonska@ckzamek.pl
poznanskanagrodaliteracka.pl