Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Poznańska Nagroda Literacka

organizator:

Centrum Kultury Zamek Zespół ds. Literatury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2019

Poznańska Nagroda Literacka

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie Nagrody. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać (wszystkie dokumenty prosimy wysłać także w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza Kapituły):

 • personalia zgłaszanego autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu).
 • tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia;
 • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
 • zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków);
 • ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji.

Organizatorzy proszą o wysłanie do dyspozycji jury sześciu egzemplarzy każdej książki (także, jeśli to możliwe, w wersji elektronicznej: format PDF oraz ewentualnie MOBI czy EPUB) na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa 15 lutego (liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli nie dysponujecie Państwo wieloma egzemplarzami, należy wysłać dwa papierowe oraz obowiązkowo wersję elektroniczna na adres e-mail sekretarza Kapituły.

Kontakt z sekretarzem Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, drem Marcinem Jaworskim (UAM): marcin.jaworski@amu.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: poznanskanagrodaliteracka.pl

Kontakt

Centrum Kultury Zamek Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

marcin.jaworski@amu.edu.pl
poznanskanagrodaliteracka.pl