Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poznań – konkurs na prace magisterskie i doktorskie 2020

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2020
liczba nagród: 6
wartość nagrody: 8000 zł

Poznań – konkurs na prace magisterskie i doktorskie 2020

Miasto Poznań po raz siedemnasty ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2020 roku.

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2019-2020 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • wniosek zgłoszeniowy sporządzony na formularzu zawierającym wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Poznania;
 • streszczenie pracy, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Poznania;
 • pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te publikacje;
 • dwie opinie pracy, w tym jedna promotora; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody w wysokości 8 000 zł, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4 000 zł.

Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl (plik Word).

Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez Rektora uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz do pobrania formularza zgłoszeniowego (poniżej).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: poznan.pl

A zainteresowanych innymi ofertami konkursów naukowych zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 646 33 44
mim@man.poznan.pl
www.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania