Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poszukiwacze słońca – jak radzę sobie z chorobą – konkurs fotograficzny

organizator:

Fundacja Podauj Życie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2010

Poszukiwacze słońca – jak radzę sobie z chorobą – konkurs fotograficzny

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Poszukiwacze słońca – jak radzę sobie z chorobą” jest Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

Konkurs fotograficzny „Poszukiwacze słońca – jak radzę sobie z chorobą” powstał  z myślą o osobach doświadczonych przez choroby onkologiczne i hematologiczne. Podstawowym celem konkursu jest umożliwienie osobom, które chorowały lub chorują na raka oraz inne choroby krwi,  przedstawienie swojej fotograficznej wizji świata.

Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Świat chorych na nowotwory. Od zrozumienia do opieki” przy dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne:

 • pełnoletnie (po 18 r. życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych)
 • niepełnoletnie (do 18 r. życia, za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)

chorujące obecnie lub w przeszłości na chorobę nowotworową lub chorobę krwi – zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty uczestnictwa zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

Konkurs organizowany jest dla dwóch grup wiekowych: pełnoletnich i niepełnoletnich. Obie grupy oceniane będą niezależnie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie Organizatorowi na podane adresy pocztą tradycyjną lub mailową fotografii wraz z podpisaną Kartą Uczestnictwa. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały zgłoszone uprzednio do innego konkursu ani nie były nigdzie indziej publikowane.

Zalecany przez Organizatora format fotografii to:

 • dla zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną: 24 cm x 30 cm. Minimalna wielkość to 18 cm x 24 cm
 • dla zgłoszeń przesyłanych pocztą mailową: 1760 pikseli x 2200 pikseli w rozdzielczości 72. Minimalna wielkość to 1700 pikseli x 1360 pikseli. Wymagane rozszerzenie pliku: jpg

Technika wykonania fotografii jest dowolna.

Wysyłki należy dokonać na adres e-mailowy konkurs@podarujzycie.org lub tradycyjny:

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”
os. Albertyńskie 16/18
31-852 Kraków

Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być opisane nazwą składającą się z: pseudonimu autora (przez pseudonim rozumie się jakikolwiek wyraz maskujący właściwą tożsamość autora) oraz numeru porządkowego fotografii. Przykładowy tytuł zdjęcia:

 • wersja elektroniczna: pseudonim_1.jpg (np. Fundacja_1.jpg)
 • wersja tradycyjna: pseudonim_1 (np. Fundacja_1)

Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej. Lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora nie później niż do dnia 31 listopada 2010 r. Organizator skontaktuje się z laureatami drogą mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną w celu powiadomienia o wygranej w konkursie, oraz uzgodnienia terminu i miejsca wręczenia nagród.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej zorganizowanej nie później niż 30 listopada 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.podarujzycie.org

Kontakt

Fundacja Podauj Życie
os. Albertyńskie 16/18
31-852 Kraków
tel.: (12) 647 38 40
fundacja@podarujzycie.org
www.podarujzycie.org