Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Portret – zwierciadło dusz…" – konkurs fotograficzny

organizator:

portal Fotografuj.pl

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

"Portret – zwierciadło dusz…" – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest portal Fotografuj.pl. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników serwisu do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.fotografuj.pl od 1 do 31 grudnia 2010 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem. każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie www.fotografuj.pl, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającej tematyce konkursu. Wysłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, nie może przekraczać wymiarów 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość oraz objętość 180 kB. Minimalne zaś nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów.

Wypełnienie formularza i wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się nie fotografii.

Przysłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach serwisu fotografuj.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji jedynie zdjęć wybranych przez jury podczas wstępnej selekcji, a także usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z członków redakcji portalu Fotografuj.pl. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody.

 • za zajęcie I miejsca aparat cyfrowy Nikon COOLPIX P7000
 • za zajęcie II miejsca aparat cyfrowy Nikon COOLPIX S8000
 • za zajęcie III miejsca aparat cyfrowy Nikon COOLPIX S5100

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach portalu w ciągu miesiąca od daty zakończenia konkursu. Osoby, których zdjęcia zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje: imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda.

Informacje pochodzą ze strony www.fotografuj.pl

Kontakt

portal Fotografuj.pl
.
.

redakcja@fotografuj.pl
www.fotografuj.pl