Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie81
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Nicolaus Copernicus

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2017

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Nicolaus Copernicus

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

Cele
Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Adresaci
Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Oferta
Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów).

Laureat z Polski otrzymuje:

 • 20 000 euro nagrody imiennej
 • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody

Procedura
Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacje powinny być składane w języku angielskim do biura DFG lub FNP, zgodnie z instrukcjami publikowanymi przy otwarciu kolejnej edycji konkursu.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

Wśród sześciu członków stałych Jury Nagrody COPERNICUS zasiadają:

 • Prof. Bernd Büchner [Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden] – przewodniczący Jury
 • Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec [Instytut Historii Sztuki UW]
 • Prof. Włodzimierz Krzyżosiak [Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu]
 • Prof. Maria Mittag [Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universitat Jena]
 • Prof. Mieczysław Mąkosza [Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie]
 • Prof. Adam Wolisz [Institut für Telekommunikationssysteme, Technische Universität Berlin]

Dla zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP mogą powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury, zależnie od dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów w danej edycji konkursu.

Termin składania aplikacji upływa 17.10.2017.

Kontakt
Justyna Motrenko

Koordynator programu

tel.: 22 845 95 32

e-mail: justyna.motrenko@fnp.org.pl

Dodatkowe Informacje
Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku a ceremonia wręczenia Nagrody COPERNICUS została zorganizowana 2 maja 2006 w Max Liebermann Haus w Berlinie.
Druga edycja konkursu odbyła się w 2008 roku. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 maja 2008 r. w Starej Pomarańczarni (Łazienki Królewskie w Warszawie)
Trzecia edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2010 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 maja 2010 roku w Berlinie, w sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
Czwarta edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2012 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
Piątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
Szóstą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 7 czerwca 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Informacje pochodzą ze strony: www.fnp.org.pl.

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 22 845 95 00
fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin