Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Polskie jabłko wysokiej jakości" – konkurs na znak graficzny/logo

organizator:

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.10.2010

"Polskie jabłko wysokiej jakości" – konkurs na znak graficzny/logo

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do konkursu prac, najlepszego elementu graficznego (logo) polskich jabłek wysokiej jakości. Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (logo) wykorzystywany będzie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych i informacyjnych. Nadawany będzie tylko tym owocom, które:

 • są odpowiednio wybarwione
 • mają właściwą wielkość i jędrność
 • nie mają uszkodzeń mechanicznych oraz chorób i szkodników
 • nie zawierają szkodliwych substancji stwierdzonych laboratoryjnie

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do młodych twórców, studentów szkół artystycznych, artystów plastyków.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu
 • dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia Konkursowego

Logo powinno  bezpośrednio kojarzyć się z produktem (jabłko) i jego polskim pochodzeniem, powinno zawierać nazwę marketingową oddającą cel stworzenia znaku. Znak umieszczany będzie bezpośrednio na produktach, opakowaniach oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych  zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Logo wykorzystywane będzie m.in. podczas krajowych i międzynarodowych targów, na plakatach i ulotkach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej, oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej.

Projekt znaku graficznego (logo) powinien:

 • komponować się zarówno na małym jak i dużym formacie oraz na formach płaskich i przestrzennych
 • składać się z wyrazów albo rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków
 • być przedstawiony w wersji kolorystycznej i czarno-białej
 • być przedstawiony w formie wydruków (na odwrocie powinni znaleźć się 7 cyfrowe hasło).

Projekt logo może być wykonany dowolną techniką. Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego zapisanego na nośniku CD-R, w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Nośnik powinien być oznaczony hasłem 7-cyfrowym, identycznym jak w wersji na planszy. W kopercie należy umieścić: powtórzone hasło 7-cyfrowe, imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefony, adres e-mail.

Prace należy składać osobiście lub listownie na adres:

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
ul. Leszczyńskiego 58
20-068 Lublin

Prace wysyłane pocztą bądź kurierem należy opatrzyć opisem: „KONKURS – Logo”. Termin nadsyłania prac mija 4 października 2010 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Przede wszystkim oceniane będą:

 • pomysł, oryginalność, komunikatywność, wyrazistość i czytelność
 • łatwość zastosowania znaku
 • możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych
 • łatwość zapamiętywania i  rozpoznawania znaku

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 października 2010 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisie internetowym Organizatora www.trsk.pl i www.polskiesadownictwo.pl Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.trsk.pl

Kontakt

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
ul. Leszczyńskiego 58
20-068 Lublin
tel.: (81) 524 71 04
emakosz@o2.pl
www.trsk.pl