Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

"Polska Prezydencja dla Europy" – konkurs plastyczny

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2010

"Polska Prezydencja dla Europy" – konkurs plastyczny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: „Polska Prezydencja dla Europy”. Konkurs nawiązuje do objęcia przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Celem Konkursu jest wyrażenie w formie graficznej znaczenia Prezydencji Polski dla Europy w oczach młodych artystów plastyków.

Przygotowane na konkurs plakaty powinny nakreślić wizerunek Polski, jako państwa troszczącego się o dobro wspólne, ale również o tożsamość i kulturę zjednoczonej Europy, równocześnie przedstawiając te działania polskiej Prezydencji, które młodzi ludzie uważają za najważniejsze dla Europy.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół sztuk pięknych. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te plakaty, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego Konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden plakat. Każdy z uczestników Konkursu przygotuje oryginalny projekt graficzny plakatu wykonany na kartonie w formacie 39,5cm x 28cm lub wydruk komputerowy umieszczony na formacie A3, z dołączoną płytą CD w formacie PDF. Autor projektu sam może zdecydować o użyciu i treści hasła na plakacie.

Projekt plakatu należy dostarczyć na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Informacji Europejskiej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – Polska Prezydencja dla Europy” do dnia 30 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z następującymi informacjami o autorze: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu lub adres e-mail, nazwa szkoły średniej, do której uczęszcza autor plakatu – z zaznaczeniem roku nauki, siedmiocyfrowy kod (godło uczestnika).

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody:

 • trzy nagrody równorzędne po 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
 • cztery wyróżnienia po 700 zł (słownie: siedemset złotych)
 • inne wyróżnienia

Lista nagrodzonych autorów projektów plakatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa do dnia 30 listopada 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel.: (22) 455 52 87

www.msz.gov.pl