Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Polska biżuteria patriotyczna XXI wieku" – konkurs na projekt polskiej biżuterii patrioty

organizator:

Dział Historii Muzeum Niepodległości w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2011

"Polska biżuteria patriotyczna XXI wieku" – konkurs na projekt polskiej biżuterii patrioty

Cel konkursu:

 • promocja biżuterii patriotycznej jako nośnika określonych idei pośród jak najszerszego grona odbiorców
 • budowanie pozytywnego odbioru i popularyzacja symboli narodowych w społeczeństwie
 • przypomnienie roli, jaką na przestrzeni wieków pełniła w społeczeństwie polska biżuteria patriotyczna, będąca tworem wyjątkowym w skali światowej (poprzez wystawę)
 • rozwój i rozpowszechnianie krajowego wzornictwa
 • zachęcenie projektantów i twórców do podjęcia szerzej zakrojonych prac w zakresie biżuterii patriotycznej
 • łączenie w projektach tradycji z nowoczesnością, zarówno w zakresie form, jak i materiałów, co stanowić może doskonały przykład tego, iż w świecie współczesnym możemy swobodnie nawiązywać do przeszłości, być dumni z niej, jak i z własnej przynależności państwowej

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych zarówno w kraju, jak i za granicą. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończą 18 lat do dnia jej zakończenia (do 15 lutego 2011 roku).

Do konkursu dopuszczone zostaną prace w postaci projektów graficznych (szkic, rysunek grafika komputerowa – w miarę możliwości zapisane na nośniku typu CD/DVD), modeli wykonanych w dowolnej skali (dopuszcza się powiększenie) oraz gotowych wyrobów o charakterze jednostkowym (nieprzemysłowym).

Konkurs trwa od 11 listopada 2010 do 15 lutego 2011 roku. O przyjęciu pracy decyduje data jej przekazania, nadesłania drogą elektroniczną lub w przypadku przesyłki pocztowej – data stempla pocztowego. Nadesłane prace zostaną przekazane na wystawie „Polska biżuteria patriotyczna”, zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 22 kwietnia – 20 czerwca 2011 roku.

Zgłoszone prace powinny zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko autora
 • krótkie dossier
 • nazwę firmy, pracowni lub instytucji, jaką reprezentuje (opcjonalnie)
 • dane kontaktowe: adres, numer telefonu, e-mail

Informacje te winny być załączone do pracy na osobnej kartce (w sposób umożliwiający jej odpięcie na czas oceny prac przez jury i ekspozycji), lub w pliku tekstowym, dołączonym do projektu zapisanego na nośniku multimedialnym (płyty CD, DVD). Informacje winny być zapisane w sposób czytelny.

Nadesłane prace ocenione zostaną przez jury, zaś najlepsze – nagrodzone.

Prace należy nadsyłać pocztą na adres:

Dział Historii
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres: bizuteria@muzeumniepodleglosci.art.pl

Informacje pochodzą ze strony www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Kontakt

Dział Historii Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


www.muzeumniepodleglosci.art.pl