Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

"Polonika w Szkocji i Irlandii Północnej" – konkurs fotograficzny

organizator:

portal Edinburgh.com.pl

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.04.2011

"Polonika w Szkocji i Irlandii Północnej" – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu „Fotograficzne polowanie na historię, czyli polonika w Szkocji i Irlandii Północnej” jest portal Edinburgh.com.pl.

Celem Konkursu jest uzyskanie jak najszerszych informacji na temat poloników w Szkocji Irlandii Północnej oraz dokonanie ich fotograficznej archiwizacji. polonikami, w rozumieniu regulaminu konkursowego są: dokumenty pisane, druki, rękopisy, a także przedmioty i dzieła sztuki, zdjęcia, budowle, cmentarze, pamiątki narodowe i historyczne pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związane z Polską lub Polakami, które znajdują się w Szkocji lub Irlandii Północnej.

Można tak nazwać jakiekolwiek nawiązanie do Polski, nie tylko polskie dzieła bądź o polskich sprawach traktujące, lecz także wszelkie wzmianki, często marginalne, tyczące się Polaków. Mówi się także o osobach mających z Polakami coś wspólnego, jak np. przodków, mieszkają na byłych ziemiach polskich, wychowały się tam itd.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, historią i gromadzeniem informacji o miejscach związanych z obecnością Polaków w Szkocji i Irlandii Północnej.

Prace, w postaci fotogramów (zdjęć), powinny przedstawiać polonika z terenu Szkocji lub Irlandii Północnej. Nadesłane na Konkurs fotogramy i ich opisy muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi. Technika fotograficzna jest dowolna. Dozwolone jest zestawianie prac ze zdjęciami archiwalnymi.

Aby wziąć udział w Konkursie należy być użytkownikiem portalu Edinburgh.com.pl. W Konkursie udział wezmą wszystkie prace zamieszczone w galerii konkursowej, przy czym zamieszczenie zdjęcia w galerii jest równoznaczne ze zgłoszeniem pracy do Konkursu a także akceptacją Regulaminu. Aby zdjęcie spełniało wymogi Konkursu musi zostać opatrzone opisem. Opis musi zawierać co najmniej kilka zdań z informacjami jednoznacznie identyfikującymi Polonicum, miejsce (adres), nazwę lub opis, datę, źródło, historię związaną z tematem zdjęcia, imiona i nazwiska. Jeden uczestnik Konkursu może umieścić w galerii konkursowej maksymalnie 10 zdjęć. Możliwe jest również wystawianie serii zdjęć. Jeśli zdjęcia wystawione są jako seria, muszą być jednoznacznie określone w tytułach prac. Decyzją jury będzie czy zdjęcia będą oceniane jako pojedyncze, czy jako seria. Zdjęcia zamieszczone w galerii konkursowej, należy także przesłać na adres: konkurs@edingurgh.com.pl. Przesłane zdjęcie musi mieć w nazwie nick autora i tytuł pracy oraz rozdzielczość max A4 300DPI, format .jpg.

Wszystkie prace po zakończeniu Konkursu zostaną zarchiwizowane w formie cyfrowej w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu.

Autorzy prac mogą nie ujawniać swojego nazwiska. Można posługiwać się pseudonimem aż do momentu ewentualnego przyznania nagrody przez Jury.

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu. Podziału nagród, oprócz „nagrody publiczności” dokona Jury, powołane przez organizatora Konkursu. Honorowym członkiem Jury będzie przedstawiciel Konsulatu generalnego RP w Edynburgu. Konkurs organizowany jest pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. W jury zasiądzie również członek redakcji internetowego magazynu o fotografii fotopolis.pl.

Prace będą oceniane pod względem jakości artystycznej i technicznej, trafności tematyki oraz ogólnej atrakcyjności dla potencjalnego odbiorcy. Oceniane będą wyłącznie fotografie posiadające opis. Członkowie Jury będą zwracać szczególną uwagę na zgodność pracy z tematyką Konkursu, znaczenie pracy dla idei Konkursu oraz oryginalność prezentacji.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 28 dni po dacie zakończenia Konkursu. Termin i miejsce odebrania nagrody zostaną ogłoszone na stronie Edinburgh.com.pl, a w przypadku osób, które uzyskały nagrody, zostanie do nich wysłane pisemne, imienne powiadomienie. Nagrody mogą zostać odebrane wyłącznie osobiście.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania prac w ramach portalu Edinburgh.com.pl oraz publikacjach przygotowanych przez Edinburgh.com.pl, które pojawią się poza portalem, a związanych z konkursem, z zachowaniem praw autorskich.

Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac w wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac z galerii konkursowej, jeśli nie są one związane z tematem konkursu lub są opisane w sposób nie spełniający wymogów Konkursu, lub są złej jakości technicznej. Każdy biorący udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zgodził się na warunki w nim zawarte.

Informacje pochodzą ze strony www.edinburgh.com.pl

Kontakt

portal Edinburgh.com.pl
.
.

konkurs@edingurgh.com.pl
www.edinburgh.com.pl