Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Polecieć jak ptaki" międzynarodowy konkurs na projekt plakatu związanego z lotnictwem

organizator:

Instytut Lotnictwa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

"Polecieć jak ptaki" międzynarodowy konkurs na projekt plakatu związanego z lotnictwem

Celem konkursu jest uzyskanie dzieła – plakatu o najwyższych walorach ideowo – artystycznych związanego z lotnictwem. Konkurs organizowany jest dla uczczenia 85. rocznicy powstania Instytutu Lotnictwa.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, bezpłatny. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób zajmujących się projektowaniem graficznym. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko plakaty wykonane osobiście przez uczestnika, do których przysługują uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym z wyjątkiem logo Instytutu Lotnictwa. Projekt może być wykonany techniką graficzną tradycyjną lub komputerową. Projekt musi nawiązywać swoją tematyką do szeroko rozumianego lotnictwa (warunek konieczny).

Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Instytut Lotnictwa na czas trwania konkursu Komisję Konkursową. Komisja dokona oceny pod względem zgodności projektów z założeniami konkursu oraz oryginalność, walorów artystycznych i estetycznych.

Komisja po zapoznaniu się z projektami przyzna jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie. Autor zwycięskiego projektu otrzyma miesięczny indywidualny kurs projektowania graficznego w Libera Accademia di Belle Arti Firenze we Florencji wraz z zakwaterowaniem w pokoju przy rodzinie o łącznej wartości 2900 EUR oraz nagrodę pieniężną w wysokości 330EUR. Pozostałe opłaty (transport, wyżywienie, itp.) ponosi laureat. Kurs prowadzony będzie w języku angielskim.

Jury przyzna jedno wyróżnienie w wysokości 700 EUR.

Nagrodzeni zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10%. Podatek będzie potrącony przez Organizatora od kwoty nagrody i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl oraz stronie internetowej jubileuszu www.ilot85lat.pl Wyniki zostaną ogłoszone 5 sierpnia 2011. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Projekty należy przesłać do 31 lipca 2011 roku pocztą elektroniczną na adres: poster@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Lotnictwa
Dział marketingu
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

z dopiskiem „Polecieć jak ptaki” (liczy się data dostarczenia projektu).

W przypadku projektów cyfrowych muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • prace graficzne w wybranym formacie: .jpg, .tif, .cdr, .psd, .eps, .ai – przygotowane w rozdzielczości minimum 300dpi, w wymiarach 700 mm x 1000 mm
 • prace przesyłane pocztą oprócz powyższych wymogów powinny być dostarczone na nośnikach CD, DVD z dopisanymi danymi osobowymi

Prace powinny zawierać opis:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • adres do korespondencji
 • e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Zgłaszający projekt do udziału w konkursie oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem. Stwierdza, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Informacje pochodzą ze strony www.ilot85lat.pl

Kontakt

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

poster@ilot.edu.pl
www.ilot85lat.pl