Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Pokaż nam swój świat" – konkurs plastyczny

organizator:

Fundacja "Pomocna Dłoń"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

"Pokaż nam swój świat" – konkurs plastyczny

Fundacja „Pomocna Dłoń” zaprasza uczniów placówek specjalnych oraz szkół integracyjnych z województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym „Pokaż nam swój świat”.

Cele konkursu:

 • przedstawienie oczyma dzieci niepełnosprawnych swojego wizerunku życia
 • poznanie w dziedzinach kultury poprzez prace plastyczne osób niepełnosprawnych przez dzieci i młodzież pełnosprawną oraz społeczeństwo
 • poznania mniej sprawnych od siebie rówieśników a co za tym idzie: tolerancji dla ich ograniczeń, wrażliwości na ich potrzeby oraz dostrzegania ich uzdolnień i zalet
 • organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych o wymiarach 60 x 80 cm. Prace muszą być poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych a w szczególności pokazania życia codziennego dziecka niepełnosprawnego z jego punktu widzenia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I Przeprowadza go placówka wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu (do 15 listopada 2010 roku).

Spośród prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji szkolnych wybiorą trzy zwycięskie prace, którą następnie prześlą lub dostarczą osobiście do organizatora konkursu na adres:

Fundacja „Pomocna Dłoń”
ul. Kopernika 10/3
58-372 Boguszów-Gorce

w terminie do 25 listopada 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Etap II Przeprowadza go komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli Fundację „Pomocna Dłoń”

Do 10 grudnia 2010 roku komisja wyłoni 6 zwycięskich prac. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie jak również zostaną zaproszeni na oficjalne wręczenie nagród 15.12.2010 roku. Prace przesłane do II etapu konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób: Imię i nazwisko autora plakatu, Wiek, Pełna nazwa szkoły: podać adres i telefon, Dopisek Konkurs plastyczny – „Pokaż nam swój świat”.

Placówki Specjalne, oraz Szkoły Integracyjne do przesłanych prac do II etapu konkursu powinny dołączyć listę wszystkich uczestników konkursu. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Całkowita pula nagród wynosi 3.000 zł. Uroczyste wręczenie nagród autorom prac zwycięskich w etapie II odbędzie się podczas uroczystego spotkania gdzie zaproszeni zostaną specjalni goście. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas spotkania.

Informacje pochodzą ze strony www.serce.free.ngo.pl

Kontakt

Fundacja "Pomocna Dłoń"
ul. Romualda Traugutta 12
58-372 Boguszów-Gorce
tel.: 503 098 305
despina1@wp.pl
www.serce.free.ngo.pl