Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Podróże z Alpinus – konkurs fotograficzny

organizator:

MURATOR S.A

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.12.2011

Podróże z Alpinus – konkurs fotograficzny

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Zadanie uczestnika konkursu polega na przesłaniu na adres e-mail konkursy@podroze.pl zdjęcia, które nawiązywałoby do hasła „Turystyka aktywna”, rozdzielczość 300 DPI.

Zdjęcia biorące udział w konkursie należy przesyłać w dowolnym dniu trwania konkursu, przy czym jedna osoba może przesłać do 10 zdjęć w każdym miesiącu, w którym trwa konkurs. Konkurs przeprowadzany jest w terminie: 21.01.2011 – 21.12.2011.

Każdego ostatniego dnia miesiąca, jury dokona wyboru 3 najlepszych prac (spośród nadesłanych w danym miesiącu trwania konkursu), których autorzy nagrodzeni zostaną nagrodami:

 • I miejsce – sprzęt turystyczny o wartości 500-600 zł netto
 • II miejsce – sprzęt turystyczny o wartości 20-300 zł netto
 • III miejsce – sprzęt turystyczny o wartości 100-200 zł netto

Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się w swoich pracach oryginalnością, kreatywnością i techniką. Dokładny wykaz nagród przyznawanych w każdym miesiącu trwania konkursu podawany będzie na bieżąco na łamach miesięcznika „Podróże”.

Lista nagrodzonych osób będzie publikowana na portalu www.podróże.pl w terminie maksymalnie pierwszych dziesięciu dni miesiąca następującego po dokonanym wyborze przez Jury Konkursowe.

Jeden uczestnik może otrzymać w konkursie jedną nagrodę w każdym miesiącu trwania konkursu.

Przesłanie zdjęcia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie zdjęć w serwisie internetowym www.podroze.pl oraz na wystawie, która zostanie pokazana podczas targów turystycznych Tour Salon Poznań w październiku 2011 oraz ITM Warsaw w styczniu 2012.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie portalu www.podroze.pl oraz w kolejnych wydaniach miesięcznika „Podróże”. Organizator prześle laureatom nagrody droga pocztową, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w portalu listy laureatów. Jeśli nagroda, nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, zwycięzca rezygnuje z nagrody.

Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa oraz na stronie internetowej www.podroze.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

Informacje pochodzą ze strony www.podroze.pl

Kontakt

MURATOR S.A
Al. Wyzwolenia 14
00-570 Warszawa
tel.: (22) 590 50 00
wydawnictwo@murator.com.pl
www.wydawnictwo.murator.pl