Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

"Podkarpacie – moje miejsce na Ziemi" – konkurs fotograficzny

organizator:

"Odyseja Dziecięca" Jolanta Janson i Wspólnicy Spółka Jawna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.03.2011

"Podkarpacie – moje miejsce na Ziemi" – konkurs fotograficzny

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich mieszkańców Podkarpacia oraz internautów portalu www.dzieckowrzeszowie.pl

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oraz podpisanie Karty Zgłoszeniowej do Konkursu przez opiekunów prawnych lub rodziców niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. Brak tego poprawnie wypełnionego dokumentu nie pozwala na udział w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu jak również Osoby, będące opiekunami prawnymi niepełnoletnich Uczestników Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestników wyłącznie na potrzeby Konkursu. Poprzez wypełnienie takiej zgody na karcie zgłoszeniowej.

Każdy z autorów może nadesłać nieograniczoną ilość fotografii. Ostateczną decyzję w wyborze fotografii do publikacji podejmie Organizator Konkursu.

Decyzję o formacie oraz sposobie obróbki zdjęcia podejmuje Uczestnik. Praca może być przygotowana w formie papierowej (tradycyjnej) lub w formacie JPG. Prace należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres:

„Odyseja Dziecięca”
Jolanta Janson i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Podpromie 10
35-025 Rzeszów

z dopiskiem „Podkarpacie – moje miejsce na Ziemi” lub pocztą elektroniczną pod adres info@dzieckowrzeszowie.pl do 24.03.2011r.

Prace w formacie JPG o wymiarach min 600×800 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres info@dzieckowrzeszowie.pl w formie załączników do listu elektronicznego. Uczestnik, który nadesłał prace drogą elektroniczną musi przesłać Kartę Zgłoszeniową, opatrzoną podpisem, pocztą tradycyjną.

Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Do nadsyłanych prac pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową, która będzie zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia (odnoszący się do tytułu i idei Konkursu), nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu wyłącznych praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przeniesienie praw do publikacji zdjęć na Organizatora Konkursu.

Przesyłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora. DO konkursu można zgłaszać tylko fotografie nigdzie wcześniej nie publikowane. Organizator nie przesyła, ani nie zwraca nadesłanych na Konkurs prac. Nadesłanie prac oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.

Wyniki Konkursu zostaną podane 29.03.2011r. na stronie www.dzieckowrzeszowie.pl.

Nagrodą główną w Konkursie „Podkarpacie – moje miejsce na Ziemi” są 10-cio godzinne, indywidualne warsztaty z profesjonalnym fotografem ufundowane prze firmę Call Service z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Piłsudskiego. laureat nagrody głównej indywidualnie kontaktuje się ze Sponsorem i ustala termin warsztatów.

Informacje pochodzą ze strony www.dzieckowrzeszowie.pl

Kontakt

"Odyseja Dziecięca" Jolanta Janson i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Podpromie 10
35-025 Rzeszów
tel.: (17) 853 77 92
info@dzieckowrzeszowie.pl
www.dzieckowrzeszowie.pl