Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Po co nam kultura" – konkurs na esej lub esej wizualny

organizator:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2011

"Po co nam kultura" – konkurs na esej lub esej wizualny

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna niepełnoletnia, która przekaże z pracą konkursową pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

Tematyka nadsyłanych prac powinna nawiązywać do hasła przewodniego – „Po co nam kultura” oraz do specyfikacji wystosowanych w odezwie konkursowej.

W ramach tematu Konkursu należy przesłać esej w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Preferowana objętość eseju: 1200-1800 słów lub 10-20 zdjęć opisanych tekstem (300-500 słów). W Konkursie wezmą udział eseje pisane w języku polskim. Eseje należy nadsyłać na adres Organizatora:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

z dopiskiem „Po co nam kultura” lub socjoszkola@is.uw.edu.pl do dnia 15 maja 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.

Każdy esej powinien być opatrzony symbolem. Imię i nazwisko oraz adres należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej symbolem lub w oddzielnym pliku z symbolem w nazwie. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz przesyłając jeden esej. Tym samym uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego prace są wyłącznie jego autorstwa i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 czerwca 2011 roku, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie www.kulturasieliczy.pl Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem lub droga pocztową.

Nagrodą jest możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez Organizatora w czerwcu 2011 w Warszawie.

Z chwilą wyłonienia Laureaci przenoszą na organizatorów na zasadzie wyłączności, prawo do rozporządzania przedmiotem umowy w całości ii wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.

Informacje pochodzą ze strony www.is.uw.edu.pl

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

socjoszkola@is.uw.edu.pl
www.is.uw.edu.pl