Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Po co nam kultura" – konkurs na esej lub esej wizualny

organizator:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2011

"Po co nam kultura" – konkurs na esej lub esej wizualny

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna niepełnoletnia, która przekaże z pracą konkursową pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

Tematyka nadsyłanych prac powinna nawiązywać do hasła przewodniego – „Po co nam kultura” oraz do specyfikacji wystosowanych w odezwie konkursowej.

W ramach tematu Konkursu należy przesłać esej w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Preferowana objętość eseju: 1200-1800 słów lub 10-20 zdjęć opisanych tekstem (300-500 słów). W Konkursie wezmą udział eseje pisane w języku polskim. Eseje należy nadsyłać na adres Organizatora:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

z dopiskiem „Po co nam kultura” lub socjoszkola@is.uw.edu.pl do dnia 15 maja 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.

Każdy esej powinien być opatrzony symbolem. Imię i nazwisko oraz adres należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej symbolem lub w oddzielnym pliku z symbolem w nazwie. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz przesyłając jeden esej. Tym samym uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego prace są wyłącznie jego autorstwa i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 czerwca 2011 roku, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie www.kulturasieliczy.pl Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem lub droga pocztową.

Nagrodą jest możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez Organizatora w czerwcu 2011 w Warszawie.

Z chwilą wyłonienia Laureaci przenoszą na organizatorów na zasadzie wyłączności, prawo do rozporządzania przedmiotem umowy w całości ii wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.

Informacje pochodzą ze strony www.is.uw.edu.pl

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

socjoszkola@is.uw.edu.pl
www.is.uw.edu.pl