Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Pierścienie Fotografii" – konkurs fotograficzny

organizator:

Stowarzyszenie Parafiada im. Jana Pawła II

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

"Pierścienie Fotografii" – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu jest Klub Miłośników Fotografii projektu „Pierścienie Fotografii” przy Stowarzyszeniu Parafiada im. Jana Pawła II w Radomsku. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 5 do 18 lat jak i seniora 50+ . Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno zdjęcie wykonane dowolną techniką. Dopuszczalny format dla zdjęć czarno-białych i kolorowych: od 15x21cm. Prace oceniane będą w czterech kategoriach. Pierwsze trzy kategorie – zgodnie z Parafiadową Triadą – tj:

 • stadion
 • świątynia
 • teatr
 • pozostałe

Każde nadesłane na konkurs zdjęcie powinno być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać informacje: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania autora (w tym także nr telefonu i adres e-mail’owy), wiek autora, tytuł zdjęcia, miejsce i okoliczności wykonania zdjęcia. Prace w kopercie z dopiskiem „Pierścienie Fotografii – konkurs fotograficzny” należy nadsyłać do dnia 30 września  2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Parafiada im. Jana Pawła II
ul. Narutowicza 3
97- 500 Radomsko  lub

FIK
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres.

Organizatorzy powołają Jury, które dokona oceny zdjęć, podziału nagród oraz wyboru zdjęć na wystawę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2010 r. Wyniki Jury w formie informacji ogłoszone zostaną na stronie www.parafiada.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji oceniającej drogą pocztową. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Informacje pochodzą ze strony www.wiadomosci.ngo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Parafiada im. Jana Pawła II
ul. Narutowicza 3
97- 500 Radomsko
tel.: 515 496 617
pm.jpii@interia.pl
www.parafiada.pl