Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pejzaż romantyczny – konkurs fotograficzny

organizator:

ZETO S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2010

Pejzaż romantyczny – konkurs fotograficzny

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna, z tym  zastrzeżeniem, że w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm ZETO SA, Agencji Reklamowej HBL studio i członkowie Jury konkursowego oraz ich najbliższa rodzina.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w dowolnym miejscu i czasie. Każdy uczestnik może nadesłać 1 serię fotografii, składającą się z maksymalnie 12 różnych zdjęć.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego: na płytach CD lub DVD, drogą mailową i za pośrednictwem serwera ftp.

Każdy z plików nadesłanych na konkurs powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy. W nazwie pliku nie należy umieszczać żadnych innych danych.

Organizatorzy zapraszają uczestników, aby do nadsyłanych prac załączali odautorskie komentarze do zdjęć, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, itp. informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie prac zakwalifikowanych do publikacji.

Nadsyłane pliki cyfrowe mogą pochodzić z aparatów cyfrowych lub być wynikiem
skanowania fotografii wykonanych w dowolnej technice.

Pliki pochodzące z aparatów cyfrowych muszą spełniać następujące kryteria:

 • rozdzielczość min. 3000×2000 pikseli (ok. 6 Mpikseli)
 • akceptowalne formaty plików to: JPG lub TIFF z kompresją LZW
 • nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy

Pliki będące wynikiem skanowania muszą spełniać następujące kryteria:

 • rozdzielczość krótszego boku min. 2000 pikseli
 • akceptowalne formaty plików: JPG lub TIFF z kompresją LZW
 • nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy

Termin nadsyłania prac mija w dniu 05.09.2010 r. Prace, które wpłyną do siedziby organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie www.zetosa.com.pl dnia 20.09.2010r.

Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu:

 • I miejsce – główna nagroda rzeczowa: Laptop o wartości ok. 2500 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych brutto) ufundowana przez organizatora
 • II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1.500 PLN brutto (jeden tysiąc pięćset złotych brutto) ufundowana przez organizatora
 • III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1.000 PLN brutto (jeden tysiąc złotych brutto) ufundowana przez organizatora
 • wyróżnienia w postaci wyboru prac do publikacji – dyplom uznania

Informacje pochodzą ze strony www.zetosa.com.pl

Kontakt

ZETO S.A.
ul. Urszulańska 25
33-100 Tarnów
tel.: (14) 696 66 66

www.zetosa.com.pl