Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Patrzę w górę i…" – konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

organizator:

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

"Patrzę w górę i…" – konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

Konkurs adresowany jest  do czterech  grup wiekowych:

 • klasy  0-III szkół podstawowych (również najstarsze grupy przedszkolne)
 • klasy IV-VI szkół podstawowych
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs ma na celu skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych perspektyw w jego obserwowaniu oraz poszukiwania nowych wrażeń i czynienia nowych, może odkrywczych obserwacji związanych z przyrodą.

Tematyka pracy musi dotyczyć środowiska przyrodniczego, aż po szeroko pojętą ekologię.

 • Uczniowie szkół podstawowych – format A-3 lub A4 (A4 tylko najmłodsza grupa wiekowa), technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akryl.
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych – format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe, pastel olejny.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: format A-3, rysunek piórkiem, grafika, farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny.
 • Fotografia barwna lub czarno-biała (format A5 lub zbliżony) – fotografie będą oceniane jako osobna kategoria, bez względu na wiek autora.

Prace muszą być wykonane samodzielnie. Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis, co ona przedstawia, imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.

W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail.

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora:

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka (Zespół Szkół nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy. Termin nadsyłania prac 15.X.2010 (liczy się data stempla pocztowego).

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Ogłoszenie wyników w połowie listopada 2010.

Informacje pochodzą ze strony www.ziemiaimy.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka (w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 500 184 734
ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl