Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe4
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

organizator:

Gminne Przedszkole w Zembrowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

Cele konkursu:

 • inspirowanie do pracy twórczej
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • wprowadzenie w radosny nastrój świąt

Regulamin:
1. Forma prac przestrzenna (technika dowolna – mile widziana różnorodność materiałów)
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat
3. Dopuszcza się udział prac rodzinnych
4. Maksymalna ilość prac nadesłanych z jednej placówki – 6
5. Każda praca powinna zawierać dokładną metryczkę:  imię i nazwisko dziecka, wiek autora pracy, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lub rodzica (w przypadku prac rodzinnych), e-mail placówki
6. Komisja konkursowa w ocenie prac będzie brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość w interpretacji tematu
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac
8. O wynikach poinformujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20.12.2010
9. Prace należy nadsyłać do dnia 15.12.2010
10. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczyciele natomiast otrzymują podziękowania za przygotowanie dzieci
11. Uczestnicy pragnący otrzymać podziękowania za udział w konkursie dla dzieci, opiekunów i placówek, proszeni są o zaadresowanie kopert zwrotnej ze znaczkiem i przesłanie jej wraz z pracami dzieci.
12. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl

Informacje pochodzą ze strony blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Gminne Przedszkole w Zembrowie
.
08-331 Sabnie
tel. (25) 787 44 64