Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci86
 • absolwenci88
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie23
 • muzyczne2
 • artystyczne39
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie93
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa21
 • samorząd26
 • inny1
Wróć do listy

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

organizator:

Gminne Przedszkole w Zembrowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

Cele konkursu:

 • inspirowanie do pracy twórczej
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • wprowadzenie w radosny nastrój świąt

Regulamin:
1. Forma prac przestrzenna (technika dowolna – mile widziana różnorodność materiałów)
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat
3. Dopuszcza się udział prac rodzinnych
4. Maksymalna ilość prac nadesłanych z jednej placówki – 6
5. Każda praca powinna zawierać dokładną metryczkę:  imię i nazwisko dziecka, wiek autora pracy, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lub rodzica (w przypadku prac rodzinnych), e-mail placówki
6. Komisja konkursowa w ocenie prac będzie brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość w interpretacji tematu
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac
8. O wynikach poinformujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20.12.2010
9. Prace należy nadsyłać do dnia 15.12.2010
10. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczyciele natomiast otrzymują podziękowania za przygotowanie dzieci
11. Uczestnicy pragnący otrzymać podziękowania za udział w konkursie dla dzieci, opiekunów i placówek, proszeni są o zaadresowanie kopert zwrotnej ze znaczkiem i przesłanie jej wraz z pracami dzieci.
12. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl

Informacje pochodzą ze strony blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Gminne Przedszkole w Zembrowie
.
08-331 Sabnie
tel. (25) 787 44 64