Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie19
  • studenci38
  • absolwenci36
  • doktoranci7
  • naukowcy5
  • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • literackie18
  • muzyczne1
  • artystyczne22
  • naukowe20
  • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie37
  • międzynarodowe12
  • lubuskie1
  • małopolskie1
  • mazowieckie1
  • podlaskie1
  • pomorskie1
  • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • szkoła średnia1
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia12
  • szkoła wyższa6
  • firma9
  • instytucja rządowa9
  • samorząd16
  • inny1
Wróć do listy

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

organizator:

Gminne Przedszkole w Zembrowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Ozdoby Świąteczne Bożonarodzenia – konkurs dla najmłodszych

Cele konkursu:

  • inspirowanie do pracy twórczej
  • rozwijanie zainteresowań dzieci
  • wprowadzenie w radosny nastrój świąt

Regulamin:
1. Forma prac przestrzenna (technika dowolna – mile widziana różnorodność materiałów)
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat
3. Dopuszcza się udział prac rodzinnych
4. Maksymalna ilość prac nadesłanych z jednej placówki – 6
5. Każda praca powinna zawierać dokładną metryczkę:  imię i nazwisko dziecka, wiek autora pracy, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lub rodzica (w przypadku prac rodzinnych), e-mail placówki
6. Komisja konkursowa w ocenie prac będzie brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość w interpretacji tematu
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac
8. O wynikach poinformujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20.12.2010
9. Prace należy nadsyłać do dnia 15.12.2010
10. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczyciele natomiast otrzymują podziękowania za przygotowanie dzieci
11. Uczestnicy pragnący otrzymać podziękowania za udział w konkursie dla dzieci, opiekunów i placówek, proszeni są o zaadresowanie kopert zwrotnej ze znaczkiem i przesłanie jej wraz z pracami dzieci.
12. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl

Informacje pochodzą ze strony blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Gminne Przedszkole w Zembrowie
.
08-331 Sabnie
tel. (25) 787 44 64