Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepszą pracę

organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.07.2016
liczba nagród: 10
wartość nagrody: 7000 zł
pula nagród: 37 000 zł

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepszą pracę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i doktoranckie dotyczące:

 • rehabilitacji  społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacji medycznej (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.
Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON do dnia 25 lipca 2016 roku.

 

Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

 • prezentację przedmiotu pracy,
 • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
 • techniki badawcze,
 • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy,

4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia, formularza zgłoszeniowego (na płycie należy umieścić w sposób trwały tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora).

Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.

Informacje pochodzą ze strony: www.pfron.org.pl

Kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 448
pwi@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

Dokumenty

do pobrania