Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

organizator:

.

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.1969

OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Warunki aplikacji

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą się o nie ubiegać studenci o udokumentowanym stopniu niepełnosprawności. Podstawą przyznania stypendium jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawione przez organ do tego uprawniony (nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta). Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na semestr (na okres do 5 miesięcy).

  
Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek (wg wzoru określonego w Załączniku do Regulaminu), najpóźniej do dnia 31 października w semestrze zimowym i do dnia 31 marca w semestrze letnim.

Kryteria oceny

Podstawą uzyskania stypendium jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, potwierdzonego przez uprawniony organ; wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności

 

OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

ul. Wolność 2a, 01-018 Warszawa

Tel: 022 504 40 01

Fax: 022 504 40 13

rekrutacja@olympus.edu.pl

www.olympus.edu.pl

Kontakt

.
.
.