Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej została pomyślana jako olimpiada tematyczna, związana z problematyką przekrojową jaka niesie ze sobą integracja europejska. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką Olimpiady (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, geografia) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów, rekomendowani przez wojewódzkie komisje okręgowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

 • I stopień – zawody szkolne
 • II stopień – zawody okręgowe
 • III stopień – zawody centralne

W dniu 26 listopada 2010 roku o godzinie 9:00 odbędą się zawody szkolne Olimpiady wiedzy o integracji europejskiej. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w olimpiadzie mogą przesyłać zgłoszenie do dnia 15 listopada 2010 roku na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Koordynacji Programów Europejskich, pokój 100
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

z dopiskiem: „OLIMPIADA WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

Kolejne dwa etapy odbędą się w następujących terminach:

 • etap okręgowy – 25 luty 2011 roku
 • etap centralny – 15 kwietnia 2011 roku

Zwycięzca Olimpiady otrzyma nagrodę w postaci Laptopa, finaliści Olimpiady – nagrody książkowe.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.pl

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

olimpiada@kul.pl
www.kul.pl