Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej została pomyślana jako olimpiada tematyczna, związana z problematyką przekrojową jaka niesie ze sobą integracja europejska. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką Olimpiady (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, geografia) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów, rekomendowani przez wojewódzkie komisje okręgowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

 • I stopień – zawody szkolne
 • II stopień – zawody okręgowe
 • III stopień – zawody centralne

W dniu 26 listopada 2010 roku o godzinie 9:00 odbędą się zawody szkolne Olimpiady wiedzy o integracji europejskiej. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w olimpiadzie mogą przesyłać zgłoszenie do dnia 15 listopada 2010 roku na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Koordynacji Programów Europejskich, pokój 100
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

z dopiskiem: „OLIMPIADA WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

Kolejne dwa etapy odbędą się w następujących terminach:

 • etap okręgowy – 25 luty 2011 roku
 • etap centralny – 15 kwietnia 2011 roku

Zwycięzca Olimpiady otrzyma nagrodę w postaci Laptopa, finaliści Olimpiady – nagrody książkowe.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.pl

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

olimpiada@kul.pl
www.kul.pl