Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Okno – konkurs literacki

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.05.2010

Okno – konkurs literacki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:
– trzy utwory poetyckie
– jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

Należy dołączyć również płytę CD lub DVD z zapisanymi pracami w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.

Tematyka prac jest dowolna.
Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora).
Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail 
Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.
Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

Terminy:
Prace należy przesyłać do 7 maja 2010r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13 41-500 Chorzów ( z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”) 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2010r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie. IV.

Nagrody:
1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: a) klasy IV – VI szkoły podstawowej b) gimnazjaliści
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji dla każdej grupy wiekowej.

Informacje pochodzą ze strony www.allarte.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów