Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe6
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2010

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego odbywa się w dwóch kategoriach

 • poezji
 • prozy

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych konkursach. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce regionalnej.

Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem, pod adresem:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów
z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedynczych utworów (wierszy). Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzempl.) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja pochodzi ze strony: www.allarte.pl

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów