Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2010

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego

Ogólonopolski konkurs literacki im. Franciszka Becińskiego odbywa się w dwóch kategoriach

 • poezji
 • prozy

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych konkursach. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce regionalnej.

Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem, pod adresem:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów
z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedynczych utworów (wierszy). Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzempl.) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja pochodzi ze strony: www.allarte.pl

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów