Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolskim konkurs – Bądźmy klimatyczni – dla uczniów szkół podstawowych

organizator:

AUREUS Advisors Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2014

Ogólnopolskim konkurs – Bądźmy klimatyczni – dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs edukacyjny „Bądźmy klimatyczni” przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej poprzez zdobycie lub poszerzenie wiedzy o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu i sposobach przeciwdziałania temu zjawisku. W szkoleniu duży nacisk położny zostanie na tematykę związaną z generacją rozproszoną, a co za tym idzie, wykorzystaniem odnawialnych źródłach energii. Wzrost świadomości społecznej przekłada się na lepsze wykorzystanie możliwości, pojawiających się w otoczeniu.

Głównym celem organizatora jest poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ukazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania.

Dodatkowym celem jest propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Harmonogram:
Konkurs edukacyjny „Bądźmy klimatyczni” realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
-1 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2014 r. – I etap konkursu polegający na dwóch trzydziestominuto-wych szkoleniach, realizowanych przy pomocy platformy e-learningowej, zakończonych testami interaktywnymi sprawdzającymi wiedzę.
-1 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r. – II etap konkursu przeznaczony dla 100 uczestników z największą liczbą punktów z I etapu (w przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kilka osób decydujący będzie czas wypełnienia testu – osoby, które rozwiązały test w krótszym czasie uzyskają lepsze miejsce na liście rankingowej). II etap polega na stworzeniu oraz przesłaniu pracy artystycznej zgodnej z wytycznymi, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu Konkursu. Prace 100 najlepszych uczestników zostaną zamieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Konkursu. Praca powinna zachęcać do przeciwdziałania zmianom klimatu.
-25 lipca 2014 r. – ogłoszenie wyników i przesłanie nagród dla najlepszych uczestników konkursu, w tym klas, szkół i nauczycieli.

Nagrody:
Organizator przewidział nagrody za:

Miejsce III, II i I w konkursie indywidualnym dla szkół podstawowych – aparat fotograficzny, smartphone, tablet;

 • Nagrodę dla trzech najlepszych klas – pen drive’y (120 szt.);
 • Nagrodę dla trzech najlepszych szkół podstawowych – projektor (3 szt.);
 • Nagrodę dla trzech nauczycieli, których uczniowie zdobyli najlepsze wyniki – aparat fotograficzny, smartphone, tablet;


Informacje pochodza ze strony: www.oze.pl

Kontakt

AUREUS Advisors Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18
61-655 Poznań


www.oze.pl