Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na Debiutancką Książkę Poetycką

organizator:

Urząd Miejski w Gnieźnie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2010

Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na Debiutancką Książkę Poetycką

Konkurs przeznaczony jest dla autorów przed debiutem książkowym, którzy do 31 grudnia 2010 r. nie ukończyli 30 roku życia.

Nagrodą w Konkursie jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Jury dokona oceny przysłanych prac. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do Gniezna na imprezę literacką „SŁOWO-TOK 2010” (1-2 października 2010 r.), podczas którego nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników.

Zaproszeni do Gniezna finaliści Konkursu zaprezentują swoją twórczość nieodpłatnie podczas spotkań autorskich organizowanych na terenie Gniezna w dniach 1-2 października 2010 r. Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatny druk trzech wierszy – wybranych przez Organizatora z nadesłanego zestawu – w publikacji podsumowującej „SŁOWO-TOK 2010”.

Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2010 r. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 15 września 2010 r. Warunki techniczne nadsyłanych prac: zestawy konkursowe należy nadsyłać w formie elektronicznej (plik tekstowy zapisany w formacie DOC lub ODT oraz PDF).

Do Konkursu zostaną zakwalifikowane prace zawierające nie więcej niż 50 wierszy.

Prace, które nie spełniają powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Nie będą również oceniane zestawy, których zawartość (min. 50 proc. tekstów) ukazała się wcześniej w czasopismach lub antologiach. Zastrzeżenie nie dotyczy publikacji internetowych.

Prace na konkurs należy nadesłać w formie listu elektronicznego na adres: krzycki@gniezno.eu. Wysyłając pracę należy podać dokładne dane autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia.

Organizatorzy zapewniają Finalistom Konkursu bezpłatny nocleg i wyżywienie w dniach 1-3 października 2010 roku. Nominowani autorzy przyjeżdżają na własny koszt. Prawo do Nagród w Konkursie mają tylko Finaliści obecni w Gnieźnie podczas imprezy literackiej „SŁOWO-TOK 2010”.

Informacje pochodzą ze strony www.gniezno.eu

Kontakt

Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
tel.: (61) 426 04 00
gniezno@gniezno.eu
www.gniezno.eu