Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

organizator:

Wydział Chemii UMCS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.02.2017

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Koło Naukowe „Alkahest” działające przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest organizatorem III Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Adresatami Turnieju są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie gimnazjum.

Celem Turnieju jest:

 • rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej,
 • przełamanie niechęci do nauk ścisłych,
 • uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
 • popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów,
 • podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

Zasięg Turnieju obejmuje teren całej Polski.
Turniej odbywa się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adresatami Turnieju są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu całej Polski.
Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym każda drużyn ma składać się z 3 uczniów. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 drużyny. Dany uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.

Turniej składa się z dwóch etapów:

 • etap 1: Eliminacje – Konkurencja Teoretyczna oraz Konkurencja Plakatowa,
 • etap 2: Finał – Konkurencja Laboratoryjna.

Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com.

Ramowy harmonogram Turnieju:

 • do 12 lutego 2017 r.: Nadsyłanie zgłoszeń i tytułów plakatów naukowych w formie elektronicznej,
 • 11 marca 2017 r.: Etap 1 – Eliminacje: Uroczystość rozpoczęcia Turnieju na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Konkurencja Teoretyczna, Konkurencja Plakatowa, ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu,
 • 2 czerwca 2017 r.: Etap 2 – Finał: Konkurencja Laboratoryjna, uroczystość zakończenia III Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

Konkurencja Teoretyczna obejmuje drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych. Konkurencja Plakatowa polega na prezentacji przez Uczestników dostarczonych (we własnym zakresie) plakatów naukowych. Podstawą kwalifikacji drużyny do II etapu jest suma punktów uzyskanych z poszczególnych konkurencji.
Konkurencja Laboratoryjna obejmuje rozwiązywanie zadań laboratoryjnych, przy czym Uczestnicy wykonują określone eksperymenty chemiczne oraz analizują uzyskane wyniki.

Do etapu finałowego może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn. W przypadku kwestii spornych Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia dogrywki w wybranej przez siebie formie.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Organizatora oraz w załacznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: alkahest.umcs.lublin.pl

Kontakt

Koło Naukowe „Alkahest”, Wydział Chemii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

turniej.alchemiczny@gmail.com
alkahest.umcs.lublin.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
tematyka