Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

organizator:

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.02.2018

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego jest:

a) rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej,

b) przełamanie niechęci do nauk ścisłych,

c) uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

d) popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów,

e) podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

Zasięg Turnieju obejmuje teren całej Polski.

Adresatami Turnieju są uczniowie gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, ponadpodstawowych szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych (dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości), zasadniczych szkół zawodowych i szkół średnich zawodowych z terenu całej Polski.

Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com.

W formularzu należy podać:

a) imiona i nazwiska Uczniów wchodzących w skład drużyny,

b) imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna,

c) pełną nazwę szkoły,

d) dane kontaktowe,

e) tytuł posteru związanego z jednym z zagadnień zamieszczonych stronie Koła dotyczących aktualnej tematyki Turnieju.

Udział w Turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z przygotowaniem plakatu naukowego, przyjazdem na Wydział, oraz ubezpieczeniem uczniów i opiekuna ponosi dana szkoła.

Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym każda drużyna ma składać się z 3 uczniów. Daną szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 drużyny. Dany uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com

Harmonogram

Do 26 lutego 2018r., 23:59 – Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych

ETAP I – ELIMINACJE

10 marzec 2018 r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ETAP II – FINAŁ

8 czerwiec 2018r.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje pochodzą ze strony: www.alkahest.umcs.lublin.pl

Kontakt

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
tel. 730 350 780
turniej.alchemiczny@gmail.com
www.alkahest.umcs.lublin.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin