Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkus "Diaporama 2011"

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2011

Ogólnopolski Konkus "Diaporama 2011"

Czym jest diaporama? To przygotowany, przemyślany pokaz zdjęć połączonych ze sobą formą lub tematem tworzący jakąś całość urozmaiconą motywem muzycznym. Diaporama jest efektem stworzonych przez ucznia zdjęć, które następnie należy połączyć w formę pokazu. Jest do forma wykorzystująca możliwość fotografii cyfrowej, obróbki zdjęć w celu przygotowania publikacji medialnej z zastosowaniem muzyki jako formy urozmaicającej przekaz wizualny.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów.

Cele konkursu jest: wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, umożliwienie tworzenia własnych form aktywności, rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, rozwijanie talentu i twórczości młodzieży, poprzez wprowadzenie nowej formy polegającej na połączeniu przekazu medialnego oraz muzyki oraz poszerzanie wiedzy na temat fotografowania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez uczestnika jednej pracy. Pokaz powinien trwać od 3 do 5 minut. Na płycie CD należy umieścić dziesięć wybranych zdjęć zastosowanych w pokazie o maksymalnej rozdzielczości celem przedstawienia ich jury. Jedna placówka może przesłać 10 najlepszych prac.

Sugerowane oprogramowanie:

 • Windows Movie Make
 • Pro Show Producer
 • ProShow Gold

Prace należy opatrzyć czytelnym opisem zawierającym następujące dane:

 • imię i nazwisko, wiek (klasę) autora
 • pieczątkę szkoły, nr telefonu kontaktowego
 • imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca

Pace należy dostarczyć na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lublin

do dnia 20.04.2011 r.

Oceny prac oraz podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów. Prace zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.05.2011 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac i wykorzystania ich do bezpłatnego rozpowszechniania w środkach masowego przekazu w celu propagowania konkursu. Informacje o laureatach oraz terminie wręczenia nagród przekazana zostanie telefonicznie do sekretariatu szkoły (placówki) po obradach jury oraz na stronie internetowej www.mdk-lubin.pl

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz publikacją danych osobowych autora oraz opiekuna w materiałach dotyczących konkursu i wystawy.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk-lubin.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lublin
tel.:. (76) 847 86 64
mdklubin@poczta.onet.pl
www.mdk-lubin.pl