Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkursu na album komiksowy z okazji obchodów roku Jana Heweliusza

organizator:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Ogólnopolski konkursu na album komiksowy z okazji obchodów roku Jana Heweliusza

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na album komiksowy poświęcony Janowi Heweliuszowi są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

W konkursie mogą wziąć udział prace, które zostały napisane w języku polskim i nie były wcześniej publikowane.

Przedmiotem konkursu jest 48 stronicowy album komiksowy poświęcony życiu i osiągnięciom Jana Heweliusza. Prace konkursowe mogą opierać się na biografii i dokonaniach astronoma, przedstawiać fakty lub alternatywne ujęcie historii z udziałem Heweliusza. Do konkursu może przystąpić każdy, bez względu na wiek. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4.

Zgłoszenia do konkursu dokonać można wyłącznie pod godłem, przesyłając drogą pocztową wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną pod adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

z dopiskiem: Komiks Jan Heweliusz (na kopercie nie należy podawać zwrotnego adresu nadawcy)

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Godło autora wprowadzić należy na kopercie, wydruku scenariusza i plansz oraz na okładce płyty CD obejmującej elektroniczną wersję pracy. Do zgłoszenia konkursowego dołączyć należy osobną, oznaczoną godłem i zamkniętą kopertę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail. Prace opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora w sposób inny niż poprzez rozkodowanie godła, nie będą uwzględniane w konkursie.

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł. dla najlepszej pracy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 października 2010. Nagrodzona praca zostanie wydana w formie albumu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku i zaprezentowana w czasie kolejnego Bałtyckiego Festiwalu Komiksu w 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.wbpg.org.pl

Kontakt

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
tel.: (58) 301 96 18
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl