Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

organizator:

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.03.2017

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

Geneza konkursu wiąże się z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii, które przypadły na rok 2014. Jedną z inicjatyw tych obchodów było utworzenie światowej sieci szkół, biorących udział w konkursach krajowych i w eksperymentach wzrostu kryształów. Inicjatywa ta miała dostarczyć młodzieży szkolnej podstawowych informacji na temat hodowli i wprowadzić uczniów do ekscytującego świata rosnących kryształów. Sukces i popularność konkursów spowodowały, że podobnie jak w Polsce, w wielu krajach na świecie konkursy wzrostu kryształów organizowane są co roku.

Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej. Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia i przesłaniu ich w określonym terminie wraz z dokumentacją hodowli do jury konkursu. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.

Praca ucznia powinna przebiegać pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii. Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie w postaci np. zdjęć, filmów, opisów. Nauczyciel dokonuje wstępnej selekcji najlepszych prac w szkole i wysyła je w terminie, podanym w harmonogramie, na adres organizatorów.
Po otrzymaniu prac konkursowych, na życzenie nauczyciela, może zostać przesłany na jego adres certyfikat w postaci elektronicznej, potwierdzający udział jego uczniów w konkursie.
Dokumentacja z pełnym opisem przebiegu pracy musi być dołączona do otrzymanego kryształu jako załącznik. Do kryształu powinna być dołączona ponadto etykieta informacyjna zawierająca nazwisko uczestnika, wiek, nazwę szkoły, skład chemiczny i masę kryształu.

Uczniów zgłasza do konkursu nauczyciel. Zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: docs.google.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 marca 2017 włącznie.

Harmonogram konkursu:

 • 6 marca 2017 – termin zgłoszeń do konkursu i rejestracji na stronie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 15 maja 2017 – ostateczny termin przesłania kryształów wraz z dokumentacją przebiegu procesu wzrostu do oceny przez Ogólnopolski Zespół Ekspertów na adres:
  Pracownia Dydaktyki Fizyki,

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski,
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów”

 • 1 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników konkursu.
 • 14 czerwca 2017 – ceremonia rozdania nagród w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, biuletynie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, oraz w mediach.

Kryteria oceny kryształów:

 • Otrzymane kryształy są oceniane pod względem masy i jakości w skali od 0-5.
 • Masa dostarczonych kryształów powinna wynosić co najmniej 0.5g, aby umożliwić ocenę wizualną.

Kryteria oceny:

 • zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5),
 • stopień czystości (maks. 5),
 • jakość krawędzi (maks. 5),
 • ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5),
 • masa (maks. 5).

Nagrodami w konkursie są:

 • pokrycie kosztów związanych z kilkudniowym wyjazdem do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. Laureaci nagród pojadą do Genewy pod opieką nauczyciela tego z uczniów, który zajął w konkursie 1 miejsce;
 • dodatkowa nagroda pieniężna do wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego należnego podatku dochodowego od wartości nagrody głównej.
 • dyplomy i nagrody rzeczowe dla 10 finalistów;

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.if.us.edu.pl

Kontakt

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel. (0 32) 258 84 31
fizyka@us.edu.pl
www.if.us.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
oświadczenie