Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci93
 • absolwenci90
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne35
 • naukowe50
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie90
 • międzynarodowe10
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa17
 • samorząd40
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs Twoja perspektywa

organizator:

Telekomunikacja Polska S.A

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Ogólnopolski konkurs Twoja perspektywa

Konkurs dla studentów Twoja Perspektywa jest częścią III edycji programu Twoja Perspektywa. W konkursie mogą brać udział studenci od 18 do 26 roku życia, legitymujący się aktualna legitymacją studencką uczelni, spełniający poniższe wymagania:

 • od drugiego do trzeciego roku studiów licencjackich
 • od drugiego do czwartego roku studiów inżynierskich
 • od drugiego do piątego roku jednolitych studiów magisterskich
 • od pierwszego do drugiego roku studiów magisterskich (II stopnia)

Zgłoszenie i udział w konkursie są nieodpłatne i dobrowolne.

Celem konkursu jest promocja wiedzy z dziedzin:

 • informatyka
 • telekomunikacja
 • zarządzanie i marketing

Organizatorem Konkursu jest Business for Society Sp. z o.o. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Grupy TP Twoja Perspektywa. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji, półfinału i finału. Na każdym etapie zadania konkursowe sprawdzają wiedzę z trzech dziedzin: informatyka, telekomunikacja, zarządzanie i marketing. Poprawność i sposób ich rozwiązania stanowi podstawę do oceny konkursowej merytorycznej uczestnika konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział studenci ze wszystkich uczelni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

Z możliwości udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w okresie 01.01.2011 – 31.05.2011 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w firmach należących do Grupy TP, a także w następujących firmach z branży telekomunikacyjnej: Polkomtel SA, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Netia SA oraz TELE2 Polska Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać, za pośrednictwem aplikacji internetowej, wypełniony formularz rejestracyjny ze strony www.twojaperspektywa.pl

Każdy uczestnik wybiera wyłącznie jedną dziedzinę, w której będzie uczestniczył w Konkursie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się oraz podanie w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych studenta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, kierunek i rok studiów, numer legitymacji studenckiej, doświadczenie zawodowe). Rejestracja uczestnika oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie przez Business for Society Sp. z o.o. danych osobowych na potrzeby związane z programem Twoja Perspektywa. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego uczestnikowi zostaje przydzielony unikalny login i hasło, które umożliwiają późniejszą identyfikację uczestnika. W eliminacjach może wziąć udział nieograniczona liczba uczestników. Spośród uczestników eliminacji wybranych zostanie 30 osób, które wezmą udział w półfinale. Spośród uczestników półfinału wyłonionych zostanie 9 finalistów. Spośród finalistów wyłonionych zostanie 5 laureatów. Spośród laureatów jedna osoba zdobędzie tytuł zwycięzcy konkursu.

Etapy konkursu.

Eliminacje – w eliminacjach może wziąć udział każdy student, który zarejestrował się zgodnie z zasadami uczestnictwa. Eliminacje odbędą się w terminie od 1 marca 2011 do 31 marca 2011, przy czym każdy uczestnik będzie miał jednorazowy dostęp do testu i maksymalnie 30 min na rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego. Rozwiązania przesyłane są do Kapituły Konkursu drogą elektroniczną. Test on-line będzie dotyczył następujących dziedzin do wyboru: informatyka, telekomunikacja, zarządzanie i marketing. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną dziedzinę konkursową. na podstawie wyników Eliminacji do Półfinału zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników z najwyższymi wynikami testu. Wyniki eliminacji zostaną opublikowane na stronie www.twojaperspektywa.pl w dniu 8 kwietnia 2011. Półfinaliści otrzymają również informację o zakwalifikowaniu do półfinału pocztą elektroniczną.

Półfinał – polega na rozwiązaniu przykładu sytuacji biznesowej w jednej z trzech dziedzin wybranej w eliminacjach:

 • informatyka
 • telekomunikacja
 • zarządzanie i marketing

Półfinał rozgrywany jest on-line i odbędzie się w terminie od 11 kwietnia 2011 do 4 maja 2011, przy czym każdy uczestnik będzie miał jednorazowy dostęp do zadania i maksymalnie 6 godzin na przesłanie rozwiązania do Kapituły Konkursu drogą elektroniczną. Osoby, które nie prześlą rozwiązania zadania lub nie prześlą wyników w ciągu 6 godzin od zalogowania, zostaną wyłączone z grona uczestników konkursu. Na podstawie wyników półfinału do finału zostanie zakwalifikowanych 9 uczestników: po trzech z każdej dziedziny. którzy osiągnęli w niej najlepszy wynik. Wyniki półfinału zostaną opublikowane na stronie www.twojaperspektywa.pl w dniu 13 maja 2011. Finaliści otrzymają również informację o zakwalifikowaniu do finału pocztą elektroniczną.

Finał – odbędzie się w Warszawie w siedzibie Telekomunikacji Polskiej SA (ul. Twarda 18, Warszawa) w dniu 27 maja 2011 r. Finaliści, którzy nie stawili się na Finał osobiście, zostają automatycznie wyłączeni z grona uczestników konkursu.

Każdy finalista zobowiązany jest do udostępnienia do wglądu swojego dowodu osobistego oraz indeksu. Finaliści prezentują indywidualnie przed Kapitułą Konkursu rozwiązania przypadków sytuacji biznesowych, które rozwiązywali w półfinale. Każda indywidualna prezentacja trwa 30 minut. Finalista ma 20 minut na przedstawienie rozwiązania w formie prezentacji. Przez pozostałe 10 minut finaliści odpowiadają na pytania zadawane przez członków Kapituły. Na podstawie prezentacji i sesji pytań  i odpowiedzi, Kapituła Konkursu podejmuje decyzję o wyborze 5 laureatów konkursu, z których jeden zdobędzie tytuł zwycięzcy konkursu. Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 27 maja 2011 roku w siedzibie Telekomunikacji Polskiej SA (ul. Twarda 18, Warszawa). Podczas finału nastąpi ogłoszenie nazwiska zwycięzcy, laureatów i finalistów konkursu Twoja Perspektywa Edycja 2011.

Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła konkursu składająca się z siedmiu osób:

 • pięciu przedstawicieli Grupy Telekomunikacja Polska
 • jednego przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
 • jednego przedstawiciela Business for Society Sp. z o.o.

Wszystkie pytania i zadania konkursowe zostaną przygotowane przez ekspertów Grupy TP. Decyzje Kapituły Konkursu na każdym etapie trwania konkursu mają charakter ostateczny i decydujący, co do rozstrzygnięcia i nie ma od nich odwołania.

Zwycięzca finału konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN oraz dyplom. Pozostali laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 PLN każdy oraz dyplomy laureatów konkursu. Zwycięzca, laureaci oraz finaliści konkursu otrzymają dodatkowo możliwość odbycia płatnych praktyk w jednej z firm należących do Grupy TP. Każdy półfinalista konkursu otrzyma dyplom półfinalisty konkursu, który zostanie przekazany pocztą tradycyjną.

Informacje pochodzą ze strony www.twojaperspektywa.pl

Kontakt

Telekomunikacja Polska S.A
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: (22) 652 29 92

www.tp.pl