Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie67
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs "S-twórz nam gadżet!"

organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.06.2011

Ogólnopolski konkurs "S-twórz nam gadżet!"

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgoda swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 25 czerwca nadesłać na adres mailowy etm@frse.org.pl wizualizację jednej z wybranych kategorii:

znaczek/przypina/button

 • opis techniczny: średnica 25mm
 • na znaczku powinno znaleźć się: nazwa programu „Młodzież w działaniu (pełna nazwa: Program „Młodzież w działaniu”) lub strona programu (www.mlodziez.org.pl), logo, hasło reklamowe, grafika

koszulka

 • opis techniczny: nadruk wielokolorowy
 • na koszulce powinno znaleźć się: nazwa programu „Młodzież w działaniu” (pełna nazwa: Program „Młodzież w działaniu”) lub strona programu (www.mlodziez.org.pl), logo, hasło reklamowe, grafika

wlepka

 • opis techniczny: format A5 (148×210), nadruk pełen jednostronny, folia transparentna
 • na wlepce powinno znaleźć się: nazwa programu „Młodzież w działaniu (pełna nazwa: Program „Młodzież w działaniu”, strona programu www.mlodziez.org.pl) logo, hasło reklamowe, grafika”

Wszelkie logotypy znajdują się na stronie www.mlodziez.org.pl

Prace powinny zostać przesłane w formacie JPG. Jeżeli uczestnik projektuje na tak zwanych plikach otwartych, należy je zachować w celu ewentualnego wykorzystania po wygranej. W e-mailu zgłaszającym prace na konkurs należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail w celu realizacji prawa do nagrody, podpisane oświadczenie.

Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę w ramach jednej kategorii (w sumie może wysłać 3 różne prace: znaczek, koszulka, wlepka). Po przesłaniu prac uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. Na potrzeby przygotowania wizualizacji, należy wykorzystać nazwę programu „Młodzież w działaniu” i/lub  logotyp programu do pobrania na stronie www.mlodziez.org.pl/logotyp/ i/lub adres strony internetowej www.mlodziez.org.pl.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki regulaminu. W ocenie projektów pod uwagę brane będą następujące aspekty: pomysłowość, innowacyjność, dbałość o wykonanie, zgodność pomysłu z tematyką programu. W skład jury wchodzą pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Organizator opublikuje w Serwisie wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestników.

Nagrodami w konkursie są:

 • zestaw gadżetów programu „Młodzież w działaniu”: plecak, notatnik z ekoskóry, zestaw piśmienniczy, pamięć USB o pojemności 16 GB, kubek termiczny, zestaw kredek, zestaw słodkości, zakreślacze, zestaw herbat, parasol
 • publikacja zwycięskich projektów na stronie www.mlodziez.org.pl

Nagrody w postaci zestawów gadżetów zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora w terminie 28 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Informacje pochodzą ze strony www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: (22) 463 10 00
etm@frse.org.pl
www.mlodziez.org.pl