Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Emila Zegadłowicza

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2011

Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Emila Zegadłowicza

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im, Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Emila Zegadłowicza.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być ludzie pióra, bez względu na dorobek twórczy, wiek, wykształcenie i narodowość. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Organizatorom krótkiej formy epickiej napisanej w języku polskim, np. opowiadania, noweli, której tematem jest choroba:

 • powodująca fizyczne i egzystencjalne cierpienie
 • zaburzająca rytm codziennych czynności, planowania, racjonalizowania
 • odpowiedzialna za zmiany w obrębie sfer percepcji i imaginacji
 • stanowiąca źródło impulsów skłaniających do radykalnych przewartościowań etycznych, światopoglądowych etc.

Zalecany jest wybór jednego lub połączenie kilku z zaproponowanych ujęć. Każdy z uczestników może zgłosić jeden tekst prozatorski własnego autorstwa, o objętości od 15 do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę, wliczając spację). Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Prozatorski”. koperta powinna zawierać:

 • wydruk pracy konkursowej w trzech egzemplarzach oraz jej wersję elektroniczną – wszystkie opatrzone czteroliterowym godłem i trzema cyframi
 • dodatkową, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres mailowy oraz oświadczenia:

„Oświadczam, że nadesłana przeze mnie praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich” z czytelnym podpisem. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych” z czytelnym podpisem.

Prace należy składać do dnia 21 stycznia 2011 r. osobiście w Wydziale Kultury i Sztuki, ul. Małachowskiego 3, sekretariat, pok. 33, w godzinach otwarcia Urzędu, bądź drogą pocztową, na adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Wydział Kultury i Sztuki
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

W przypadku wysłania prac drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do Organizatora, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lutego 2011 r., a o jego wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 24 lutego 2011 r. podczas wielkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano jedną nagrodę główną w wysokości 2500 zł oraz trzy wyróżnienia, każde po 500 zł. Wszelkich informacji dotyczących regulaminu Konkursu udziela Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, nr telefonu  (32) 296 06 40.

Informacje pochodzą ze strony www.sosnowiec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 06 00
um@um.sosnowiec.pl
www.sosnowiec.pl