Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2011

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy w dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny wiersz o tematyce „Małe ojczyzny”), własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 10 września 2011 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 • I – 800 zł
 • II – 600 zł
 • III – 400 zł
 • 4 wyróżnienia po 200 zł
 • trzy nagrody Starosty Pruszkowskiego za wiersz pod ogólnym hasłem „Małe ojczyzny”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 15 października 2011 r. (sobota) w godz. 14.30-19.30.

Informacje pochodzą ze strony www.mokpiastow.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
tel.: (22) 723 65 50
mokpiastow@wp.pl
www.mokpiastow.pl